HIDA02d Doktorská čtení IV

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu jsou ověřovány a kontrolovány kompetence studenta a jeho předpoklady pro samostatnou tvůrčí a vědeckou práci. Doktorandi jsou rozděleni podle zaměření své disertační práce do skupin, jednotlivé pracovní skupiny se mohou podle potřeb a zájmu studentů spojovat. Jednotlivé skupiny absolvují během semestru několik (ideálně 2/3) čtení, jejichž tematickou náplň určují školitelé doktorandů daných specializací. Předpokládá se aktivní účast studentů, ať už formou referátu o postupu řešení tématu disertační práce, či účastí v řízené diskusi na předem dané téma nebo společném rozboru textů.
Výstupy z učení
V závěru kurzu bude doktorand schopen připravit si samostatné přednášky pro odbornou i laickou veřejnost.
Osnova
  • 1. Konzultace se školitelem
  • 2. Příprava přednášky
  • 3. Konzultace přednášky se školitelem
  • 4. Přednáška a diskuse
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu bude seznam literatury průběžně precizován v průběhu konzultací.
Výukové metody
Individuální konzultace se školitelem, následná prezentace projektu, aktivní účast studentů.
Metody hodnocení
Podmínkou kolokvia jsou průběžné konzultace se školitelem, dále samostatné vystoupení a diskuse v rámci předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA02d