HIDA03d Hostovské přednášky IV

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení oborově specializované, z moderního historického myšlení vycházející metodologie, a to prostřednictvím aktivní účasti na hostovských přednáškách, které jsou organizovány ústavem, fakultou nebo univerzitou. V neposlední řadě by předmět měl ověřit jazykové kompetence doktorandů, rozšířit pole jejich úzké odborné specializace, seznamovat doktorandy s různými metodologickými a interpretačními modely a současně komplementárně propojit obecná a oborová hlediska s vlastním odborným zaměřením.
Výstupy z učení
V závěru kurzu bude doktorand schopen navázat odborný dialog na probírané téma.
Osnova
  • 1. Příprava na přednášku
  • 2. Konzultace se školitelem
  • 3. Aktivní účast na přednášce
  • 4. Písemné shrnutí přednášky
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu bude seznam literatury průběžně precizován v průběhu konzultací.
Výukové metody
Aktivní účast studentů na přednáškách.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je aktivní účast na přednáškách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA03d