HIDA07 Odborná publikace

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktická příprava na samostatnou vědeckou a tvůrčí činnost. Po dohodě se školitelem student připraví do tisku nejméně jednu odbornou studii, nejméně dvě recenze a nejméně pět anotací a zúčastní se nejméně třech domácích a jedné zahraniční konference.
Výstupy z učení
V závěru kurzu bude doktorand schopen připravit do tisku dílčí odborné texty a provést korekturu vysázeného textu.
Osnova
  • 1. Konzultace se školitelem
  • 2. Příprava dílčích textů/vystoupení na konferenci
  • 3. Redakční práce
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu se studijní literatura nezadává.
Výukové metody
Individuální vědecká práce, průběžné konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je aktivní účast na nejméně třech domácích a jedné zahraniční konferenci a vydání nebo přijetí do tisku nejméně jedné odborné studie, nejméně dvou recenzí a nejméně pěti anotací. Student si zapíše předmět ve chvíli, kdy bude splňovat podmínky pro udělení zápočtu. Účast na konferenci bude doložena programem, publikace je nutno doložit separátem nebo dokladem o přijetí do tisku.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Rozumí se aktivní účast na nejméně třech domácích a jedné zahraniční konferenci a pblikování minimálně jedné studie, 2 recenzí a 5 zpráv o literatuře během studia. Posluchač zapíše předmět, až bude mít dané penzum publikací splněno.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA07