HIDA09 Teze disertační práce (autoreferát)

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zpracování autoreferátu (tezí) disertační práce, v němž student přehledně shrne výsledky svého výzkumu. Součástí autoreferátu je rovněž tematizovaná bibliografie a výčet vědeckých aktivit doktoranda.
Výstupy z učení
V závěru kurzu bude doktorand schopen přehledně shrnout výsledky svého výzkumu.
Osnova
  • 1. Konzultace se školitelem
  • 2. Příprava autoreferátu
  • 3. Příprava vědecké bibliografie
  • 4. Příprava vědeckého CV
Literatura
  • Vzhledem k povaze předmětu se studijní literatura nezadává.
Výukové metody
Individuální vědecká práce, průběžné konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je předložení autoreferátu (tezí) disertační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Teze disertační práce (= autoreferát k disertační práci) zapisujte spolu s vlastní disertační prací.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/HIDA09