HVK_11a Teorie hudebního zápisu I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 15:00–16:40 N42, Pá 23. 10. 15:00–16:40 N42, Pá 20. 11. 15:00–16:40 N42, Pá 4. 12. 15:00–16:40 N42
Předpoklady
Předpoklady nejsou stanoveny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v historické a praktické problematice hudebního zápisu jednohlasého hudebního projevu a počáteční fáze vícehlasu. Klade důraz nejen na znalost historie a systematiky oboru, ale vytváří také předpoklady pro schopnost identifikace základních typů notace hudby do 13. století i znalost jejich transkripce.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním předmětu HV_24a si student osvojí teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro samostatnou heuristickou a ediční práci s jednohlasým i vícehlasým repertoárem 10. - 13. století i pro jeho analytický a kritický výklad.
Osnova
 • Látka předmětu je rovržena do následujících pěti tematických okruhů: 1) Základní pojmy a kategorie; 2) Písmo a hudba - písmenné notační systémy; 3) Latinské neumy; 4) Nota choralis; 5) Systémy menzurální - notace modální. Osnova předmětu včetně podrobného rozpisu látky k jednotlivým tematickým okruhům a přehled související literatury jsou uvedeny v souhrnném sylabu uloženém v IS ( viz oddíl Studijní materiály předmětu VHK_11a).
Literatura
  povinná literatura
 • RYBARIČ, Richard. Vývoj európskeho notopisu. Vyd. 1. Bratislava: Opus, československé hudobné vydavatel'stvo, 1982. 222 s. info
 • APEL, Willi. Die Notation der polyphonen Musik, 900-1600. Leipzig: VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1962. 527 s. info
 • APEL, Willi. The notation of polyphonic music, 900-1600. 4th ed. Cambridge: Mediaeval Academy of America, 1953. xxv, 462 s. info
  doporučená literatura
 • STÄBLEIN, Bruno. Schriftbild der einstimmigen Musik. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1975. 257 s. : i. info
Výukové metody
Výuka probíhá v měsíčním cyklu podle aktuálního semestrálního rozvrhu formou přednášek spojených s vizuálními a audiálními demonstracemi prezentované látky. Podmínkou ukončení předmětu je odevzdání odborné práce v podobě edice a potřebného kritického aparátu.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen zápočtovým pohovorem, jehož úspěšné vykonání je podmíněno: a) spolehlivou znalostí problematiky historického vývoje notace v rozsahu přednesené látky a sylabu uvedeného v IS MU; b) spolehlivou znalostí principů probraných notačních systémů a zásad jejich transkripce; c) spolehlivou znalostí základních titulů oborové literatury; d) vyhovujícím zpracováním zadaného seminárního úkolu.
Navazující předměty
Informace učitele
Základní tituly odborné literatury: Apel, Willi: The Notation of polyphonic Music 900 - 1600, The Mediaeval Academy of America, Cambridge MA, 1953 (německá verze téhož titulu: Die Notation der polyphonen Musik, VEB Breitkopf-Härtel Musikverlag, Leipzig 1962; Hutter, Josef: Česká notace I, II, 2 sv., Praha 1926, 1930; Rybarič, Richard: Vývoj európskeho notopisu, Opus, Bratislava 1982; Stäblein, Bruno: Schriftbild der einstimmigen Musik, Musikgeschichte in Bildern, Band 3: Musik des Mittelalters and Renaisssance, VEB Deutsche Verlag für Musik, Leipzig 1966.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínkou udělení zápočtu je také vypracování všech úkolů v e-learningu (ELFu)
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HVK_11a