HVK_13b Hudebně historický seminář II.

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 11:00–12:40 N42, Pá 9. 4. 11:00–12:40 N42, Pá 7. 5. 11:00–12:40 N42, Pá 28. 5. 11:00–12:40 N42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit základním pracovním dovednostem (včetně metodologie) v oblasti hudby 17. a 18. století.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1) vypracovat stav bádání 2) osvojit si zacházení s encyklopediemi a literaturou 3) osvojit si zacházení s dobovými tištěnými prameny 4) osvojit si zacházení s dobovými traktáty 5) vypracovat stav bádání
Osnova
 • Seminář se bude zabývat vybranými otázkami českého i evropského hudebního baroka a klasicismu s přihlédnutím k dobovým estetickým teoriím (afektová teorie, hudebně rétorické figury) a k Aufführungspraxis. Krátký exkurs bude věnován též metodologii hudební vědy a hudební historiografii. Úvod do problematiky - hudba baroka a klasicismu a její zkoumání
 • Historismus v 19. století
 • Hudební historiografie. Hermeneutika
 • Význam bádání H. Riemanna, Q. Adlera, V. Helferta
 • Edice pramenů. MAB
 • Teorie a dějiny Aufführungspraxis
Literatura
 • SPÁČILOVÁ, Jana. Händel v barokní Praze. Dosud neznámé doklady provozování Händelovy hudby v chrámu pražských křižovníků s červenou hvězdou v první polovině 18. století. Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 2003-2005, H 38-40, s. 237-244. ISSN 1212-0391. info
 • SPÁČILOVÁ, Jana. Recenze: Helena Kazárová, Barokní taneční formy (Praha 2005). Hudební věda. Praha: Academia, 2006, XLIII, č. 1, s. 90-93, 3 s. ISSN 0018-7003. info
 • SPÁČILOVÁ, Jana. Vztah hudby a slova v chrámové hudbě vídeňského baroka na příkladu kompozice Creda Antonia Caldary. In Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17.-18. storočia. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Prešov (SK), 23.-25.11.2005. Prešov: Súzvuk, 2006. s. 57-73. ISBN 80-89188-14-1. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Jana SPÁČILOVÁ. Italská opera na Moravě v 1. polovině 18. století - fenomén stále aktuální. Opus musicum : hudební revue. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 5, s. 50-53. ISSN 0862-8505. info
 • SPÁČILOVÁ, Jana. Olomoucký biskup Schrattenbach a hudba vrcholného baroka 6. Schrattenbachovi hudebníci na Moravě. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2005, XXXVII, č. 6, s. 40-46. ISSN 0862-8505. info
 • SPÁČILOVÁ, Jana. Divadlo vyšlé z módy. Historie a současnost kulisového divadla v Evropě. Opus musicum. Brno, 2002, XXXIV, č. 5, s. 72-78. ISSN 00862-8505. info
 • SPÁČILOVÁ, Jana. Housle v 17. a 18. století. Opus musicum. Brno, 2002, XXXIV, č. 1, s. 47-50. ISSN 00862-8505. info
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • SPÁČILOVÁ, Jana. Houslová hra v 17. a 18. století aneb Pokus o návod jak hrát na barokní housle. Český Krumlov, 1999. info
 • SEHNAL, Jiří. Pavel Vejvanovský a biskupská kapela v Kroměříži. Kroměříž, 1993. info
 • SEHNAL, Jiří. Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století. Vyd. 1. V Brně: Moravské muzeum, 1988. 228 s. : i. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Seminární úkol - vypracování stavu bádání. Podmínkou ukončení předmětu je odevzdání odborné práce v rozsahu min. 10.000 znaků včetně mezer (do rozsahu se nepočítá seznam zdrojů - viz pravidla ÚHV).
Informace učitele
je nutno zvolit téma k vypracování seminární práce (stav bádání) a navrhnout literaturu a event. prameny, z níž bude seminární práce vycházet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HVK_13b