HVK_21a Diplomový seminář bakalářský I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
8 hodin + 16 hodin individuálních konzultací. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem účasti v bakalářském diplomovém semináři je: 1) Katedrou přijaté zadání tématu a jeho zápis v IS MU; 2) Jmenování vedoucího diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář slouží k referování o diplomových tématech jednotlivých studentů a k případnému nasměrování ohledně metodologie, relevantních pramenů či literatury.
Výstupy z učení
Student musí prokázat schopnost odborně diskutovat na předložené téma
Osnova
  • Osnova předemětu není stanovena.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
semináře s referáty
Metody hodnocení
Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je: 1) Přijaté zadání tématu diplomové práce, jeho zápis do IS MU a jmenování vedoucího práce; 2) minimálně 80% přítomnost na seminářích; 3) aktivní účast v diskusích; 4) předložení písemně vypracované osnovy diplomové práce v minimálním rozsahu 2 normostran (3 600 znaků); 4) přednesení nejméně 1 zprávy o stavu zpracování diplomového úkolu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.