HVK_21b Diplomový seminář bakalářský II.

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
8 hodin + 16 hodin individuálních konzultací. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 11:00–12:40 N31, Pá 9. 4. 11:00–12:40 N31, Pá 7. 5. 11:00–12:40 N31, Pá 28. 5. 11:00–12:40 N31
Předpoklady
Předpokladem účasti v bakalářském diplomovém semináři je: 1) Katedrou přijaté zadání tématu a jeho zápis v IS MU; 2) Jmenování vedoucího diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář slouží k referování o diplomových tématech jednotlivých studentů a k případnému nasměrování ohledně metodologie, relevantních pramenů či literatury.
Výstupy z učení
Student musí prokázat schopnost odborně diskutovat na předložené téma
Osnova
  • Osnova předemětu není stanovena.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
semináře s referáty
Metody hodnocení
Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je: 1) Přijaté zadání tématu diplomové práce, jeho zápis do IS MU a jmenování vedoucího práce; 2) minimálně 80% přítomnost na seminářích; 3) aktivní účast v diskusích; 4) předložení písemně vypracované osnovy diplomové práce v minimálním rozsahu 2 normostran (3 600 znaků); 4) přednesení nejméně 1 zprávy o stavu zpracování diplomového úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HVK_21b