HV_701 Sondy do dějin melodie 17. - 19. století

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Nutná základní znalost harmonie a hudebních forem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vybrané kapitoly z dějin melodie daného období. Analytické koncepce zabývající se melodikou. V. Helfert: melodický alfabet Kritika Helfertovy koncepce
Výstupy z učení
Student bude schopen analyzovat vývojové tendence v melodii v daném časovém období.
Osnova
  • Přehled melodických typů a patternů od pozdní renesance do vrcholného baroku - komentář k české situaci s ohledem na knihu Bencze Szabolsciho Bausteine zu einer Geschichte der Melodie
Literatura
  • Bencz Szabolsci Bausteine zu einer Geschichte der Melodie, Budapest : Corvina 1959.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
test
Informace učitele
Literatura viz virtuální knihovna ÚHV.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/HV_701