HV_707 Od opery k musicalu

Filozofická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VH_06 Kontrapunkt
Zájem o hudebně dramatickou tvorbu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus nastíní vznika žánru musicalu ze starších vokálně instrumentálních jevištních děl typu opery a operety, vysvětlí obrovský boom tohoto žánru v posledních desetiletích a to i ze sociologického hlediska. Bude otevřena polemika o tom, zda se musical nestal operou 21.století a zda ji v tomto smyslu nenahradil. Životnost opery jako žánru bude v těchto souvislostech rovněž živě diskutována. Teoretický výklad a diskuse k tématu budou vydatně doplněny videonahrávkami četných muzikálů a komentována bude i inscenační problematika.
Výstupy z učení
Student bude schopen rozpoznat hlavní vývojové tendence a směry, znát konkrétní jména autorů hudby i textu.
Osnova
  • Opera v 19. a 20. století. Opereta. Vznik a vývoj musicalu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Bauch, Marc. The American Musical. Marburg, Germany: Tectum Verlag, 2003.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Kurs je ukončen kolokviem v podobě ústní zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/HV_707