HV_725a Němčina pro muzikology I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Helena Kramářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Kysilková (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 N43
Předpoklady
znalost německého jazyka na úrovni začátečníci A1/A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vyhledat v německém textu relevantní informace,
pozorumět jednodušším německým muzikologických textů,
shrnout obsah textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vyhledat v německém textu relevantní informace,
pozorumět jednodušším německým muzikologických textů,
shrnout obsah textu.
Osnova
 • 1. Lektion: Begrüßung, Basiswortschatz /Greetings, basic musicology vocabulary
 • 2. Lektion: Personen und Berufe / People, jobs
 • 3. Lektion: Familie, Musikinstrumente / Family, musical instruments
 • 4. Lektion: Colloquium - go to 2 german papers - obligatory!
 • 5. Lektion: Einkaufen / Shopping
 • 6. Lektion: Formulare (Bibliothek, Archiv) / Complete a form (library, archive)
 • 7. Lektion: Im Büro / In Office
 • 8. Lektion: Freizeit, Terminologie (Geschichte) / Leisure activities, terminology (history)
 • 9. Lektion: Státní svátek /bank holiday
 • 10. Lektion: Essen / Food
 • 11. Lektion: Reisen, Konzerthaus / Traveling, theater hall
 • 12. Lektion: Tagesablauf / Daily routine
 • 13. Lektion: Feste / Celebration
Literatura
  povinná literatura
 • EVANS, Sandra, Angela PUDE, Franz SPECHT, Sabine GLAS-PETERS, Monika REIMANN a Susanne KALENDER. Menschen: Deutsch als Fremdesprache A 1.1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, c2012-c2013, 3 sv.
  doporučená literatura
 • Musik im Abendland : Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Edited by Hans Heinrich Eggebrecht. München: Piper, 1991. 838 s. ISBN 3492029183. info
Výukové metody
Čtení, diskuse, procvičování a domácí úkoly.
Metody hodnocení
průběžné úkoly se zaměřením na probranou gramatiku, povinná docházka (min. 75%) a závěrečný test
Informace učitele
ELFový kurz k předmětu: https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4817
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HV_725a