HV_732 Operní dramaturgie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se bude zevrubně zabývat prací s operním libretem, notovým textem, tvorbou dramaturgického plánu, dramaturgického rozboru atp. Součástí předmětu budou projekce četných operních produkcí, návštěva dramaturgického pracoviště Janáčkovy opery Národního divadla v Brně a přednáška dlouholetých operních dramaturgů.
Výstupy z učení
Student bude schopen analyzovat dramaturgii např. festivalu Janáček Brno vytvořit jednoduchý dramaturgický plán
Osnova
  • 1. Rozbor pojmu operní dramaturgie, historie operní dramaturgie
  • 2. Práce s operním textem, tvorba dramaturgického plánu, dramaturgický rozbor opery
  • 3. Studentská prezentace dramaturgického plánu a dramaturgického rozboru
Literatura
  • DANUSER, Hermann. Musiktheater heute. Internationales Symposion der Paul Sacher Stiftung Basel 2001. Mainz: Schott, 2003. 445 s. ISBN 3-7957-0481-2. info
  • HERZ, Joachim. Theater - Kunst des erfüllten Augenblicks. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1989. 715 s. ISBN 3-362-00254-4. info
  • TROJAN, Jan. Úvod do hudební dramaturgie opery. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 97 s. info
  • KAŠLÍK, Václav. Jak jsem dělal operu. Praha: Panton, 1987. info
  • HONOLKA, Kurt. Na počátku bylo libreto. Praha: Supraphon, 1967. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, prezentace odborníků
Metody hodnocení
Povinná je 80% účast a prezentace dramaturgického rozboru opery v menších skupinách studentů.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.