HV_739 Úvod do hudební sémiotiky

Filozofická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokládané znalosti hudební teorie a estetiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška seznamuje studenty s historií a pojmoslovím české a světové hudební sémiotiky. S pomocí hudební sémiotiky lze interpretovat hudební syntaktiku a proces strukturování hudebního díla; sémiotika se tak stává součástí hudební teorie. Sémiotika (přinejmenším jako hudebně orientovaná pragmatika) může být inspirací pro hudební sociologii, historiografii, etnomuzikologii. Hudební sémiotika je jednou z metod, která určovala ráz československé muzikologie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student lépe porozumí strukturalistickému pojmosloví a jemu odpovídající terminologii. Bude se lépe orientovat v hudebně teoretických a estetických textech 1. pol. 20. století.
Osnova
 • Sémiotika a lingvistika
 • strukturalismus
 • historické předpoklady domácí hudební sémiotiky (Otakar Zich, Jan Mukařovský, Jaroslav Volek, Jaroslav Jiránek, Jiří Fukač, Ivan Poledňák, Vladimír Karbusický)
 • význam a jazyk hudby
 • intonační teorie (Boris Asafjev)
 • sémantická analýza
 • prezentace – reprezentace
Literatura
  doporučená literatura
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I, II. 2000. info
 • COOK, Nicholas. A guide to musical analysis. Oxford: Oxford University Press, 1994. 376 stran. ISBN 9780198165088. info
 • TARASTI, Eero. A theory of musical semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1994. xvi, 328 s. ISBN 0-253-35649-0. info
 • FUKAČ, Jiří. Základy hudební sémiotiky. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1992. 233 s. ISBN 8021003731. info
 • FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace [The conceptual system of musical communication]. 3. (v České republice 1.). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1991. 114 s. ISBN 80-210-0245. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružstvích a oklikách poznání [Myth and Reality of Music. A Treatise of the Adventures and Circuitous Routes of Cognition]. 1. vyd. Praha: Panton, 1989. 262 s. ISBN 80-7039-011-5. info
 • KARBUSICKÝ, Vladimír. Grundriss der musikalischen Semantik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986. ix, 316 s. ISBN 3-534-01785-4. info
 • ZICH, Otakar. Estetické vnímání hudby ; Estetika hudby : Estetika hudby (Přít.). Edited by Miloš Jůzl. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1981. 451 s. : i. info
  neurčeno
 • A sounding of signs : modalities and moments in music, culture, and philosophy : essays in honor of Eero Tarasti on his 60th anniversary. Edited by Robert S. Hatten. Imatra: International Semiotics Institute, 2008. 395 s. ISBN 9789525431230. info
 • GREIMAS, Algirdas Julien, Jurij Michajlovič LOTMAN, Julia KRISTEVA, Thomas A. SEBEOK, Jacques FONTANILLE a Eero TARASTI. Significant moments in the history of semiotics in Finland and elsewhere : Greimas, Lotman, Kristeva, Sebeok, Fontanille, Tarasti. [Finsko]: E. Tarasti, 2007. 1 videodis. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkoušení, test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/HV_739