HV_756 Mikrotektonika

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je ukázat prakticky situace, v nichž dochází ke spojení poznatků z teorie harmonie, kontrapunktu a melodie na bázi tektonicky ohraničených menších ploch. Současně jde o zkoumání faktury, strukturních záležitostí a montážních jevů.
Výstupy z učení
Student bude schopen mikrotektonické hudební analýzy.
Osnova
  • Jevy harmonické Jevy melodické jevy strukturální
Literatura
    povinná literatura
  • ŠTĚDROŇ, Miloš. Základy mikrotektoniky : 9 analýz. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1991. 102 s. ISBN 8021002379. info
Výukové metody
Posluchači dostávají v každé lekci několik xeroxů se situacemi, které jsou teoreticky i prakticky analyzovány. Většina ukázek je doplněna zvukově, aby byl vjem komplexnější.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen kolokviem, kde posluchači na základě osvojených znalostí analyzují různé typy mikrotektonických situací.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.