HV_785 Ferruccio Busoni

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je věnována dílu italského skladatele Ferruccia Busoniho. Vedle života a díla skladatele bude výklad soustředěn na jeho skladatelský odkaz a literární dílo. Diskutovány budou především jeho teoretické a estetické texty.
Výstupy z učení
Výklad bude věnován dílu F. Busoniho. Po absolvování předmětu se bude student lépe orientovat v kontextu evropské hudby 1. poloviny 20. století. Rovněž lépe porozumí historii některých hudebních stylů (neoklasicismus, expresionismus, futurismus atd.).
Osnova
 • Ferricio Busoni - život a dílo
 • Busoni a Schönberg
 • Busoniho kompoziční třída
 • Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst
 • "junge Klassizität"
Literatura
  povinná literatura
 • Edward J. Dent: Ferruccio Busoni: A Biography, Oxford University Press, Oxford 1933.
 • Hans Heinz Stuckenschmidt: Ferruccio Busoni. Zeittafel eines Europäers. Zürich: Atlantis 1967.
 • Hugo Leichtentritt: Ferruccio Busoni, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1916.
  doporučená literatura
 • Gerda Busoni: Erinnerungen an Ferruccio Busoni, Berlin: Afas-Musik-Verlag 1958.
 • Antony Beaumont: Busoni the Composer. Indiana University Press, Bloomington 1985.
 • SPURNÝ, Lubomír. Jednota hudby - hudba svobody. K Busoniho Návrhu nové estetiky. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, XXVII, č. 2, s. 69-77. ISSN 0862-8505. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkoušení
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HV_785