HV_795a Akademický seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Stanislav Tesař (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinutí muzikologických kompetencí a dovedností.
Výstupy z učení
Student se zvýší kompetence v ohledu psaní odborných textů a rozvoje kritického myšlení.
Osnova
  • Čtení odborných textů, jejich rozbory. Vystoupení hostů (včetně zahraničních).
Literatura
  • FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 339 s. ISBN 8020013040. info
Výukové metody
referáty, diskuse, skupinový projekt, prezentace
Metody hodnocení
seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.