HV_811 Centrum a periferie - proměny hudebního provozu v 15.-17. století

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Studeničová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VH_39 Bakalářská zkouška || VHK_26 Bakalářská zkouška || SH_BZk Státní bakalářská zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pohled na proměny hudebního provozu evropské hudební kultury od konce středověku do poloviny 17. století z hlediska historického, hudebně teoretického i sociologického.
Výstupy z učení
Student získá nejen spolehlivou orientaci v proměnách zvukové podoby hudby období renesance, ale také schopnost sluchově analyzovat a identifikovat jednotlivé druhy i formy hudebního projevu renesančního období z jejich zvukové i písemné podoby.
Osnova
  • Centrum a periferie
  • terminologická a metodologická východiska
  • Charakteristika období, vymezení časového prostoru, otázka názvu a členění epochy, charakteristické znaky hudby tohoto období, sociologická podmíněnost dobového provozování hudby.
  • Skladebné techniky a reprezentativní formy, princip autonomizace hudby: krystalizace vokální polyfonie, princip vokalizace, opuštění principu kantofirmální techniky, autonomizace hlasů, emancipace z přísně liturgické-funkční vazby a zdůrazňování vnitřních-„autonomních cílů“ hudebního díla.
Literatura
    doporučená literatura
  • Musik im Abendland : Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Edited by Hans Heinrich Eggebrecht. München: Piper, 1991. 838 s. ISBN 3492029183. info
Výukové metody
Přednášky s hudebními ukázkami.
Metody hodnocení
odevzdaná esej či prezentace
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/HV_811