HV_812 Vokálně instrumentální formy vrcholného baroka

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VH_39 Bakalářská zkouška || VHK_26 Bakalářská zkouška || SH_BZk Státní bakalářská zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podrobné seznámení s vokálně instrumentálními formami vrcholného baroka.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen spolehlivě rozpoznat jednotlivé vokálně instrumentální formy analyzovat konkrétní hudební materiál orientovat se v národních stylech a pravidlech platících pro jednotlivé žánry.
Osnova
 • Světská hudba:opera, serenata, kantáta. Duchovní hudba: Oratorium, mše a další druhy liturgické hudby.
Literatura
 • Reinhard Strohm: Essays on Handel and Italian Opera. Cambridge University Press 2008
 • Reinhard Strohm: Dramma per Musica: Italian Opera Seria of the Eighteenth Century. Yale University Press, 1997
 • PERUTKOVÁ, Jana. Das Wort-Ton-Verhältnis im Werk des mährischen Komponisten Franz Anton Mitscha (1696–1744). In Kačic, Ladislav. Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. 1. vyd. Bratislava: Slavistický ústav Jana Stanislava SAV, 2015. s. 163-178. ISBN 978-80-89189-25-0. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Der glorreiche Nahmen Adami. Johann Adam Graf von Questenberg (1678–1752) als Förderer der italienischen Oper in Mähren. Vídeň: Hollitzer Verlag, 2015. 778 s. Specula Spectacula 4. ISBN 978-3-99012-199-3. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Die von der mährischen Aristokratie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts veranstalteten musikdramatischen Aufführungen als Spiegel der musikalischen Feste am Wiener Kaiserhof. In Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture, c. 1618–1918. 2015. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Nové skutečnosti k operám L’elezione d’Antioco in re della Siria a Cleonice e Demetrio uvedeným v Questenbergových Jaroměřicích v r. 1732. K provozovací praxi na jaroměřické zámecké scéně v 1. polovině 18. století – II. díl. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015, roč. 47, č. 3, s. 6-18. ISSN 0862-8505. info
 • BRACCA, Silvia. L'occhio e l'orecchio : immagini per il dramma per musica nella Venezia del '600 : incisori, pittori e scenografi all'Opera con un repertorio dei libretti illustrati stampati in Laguna tra il 1637 e il 1719. Treviso: ZeL Edizioni, 2014. 426 stran. ISBN 9788896600849. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Giulio Cesare in Egitto am Wiener Kärntnertortheater im Jahre 1731. Ein Beitrag zur Rezeption der Werke von G. F. Händel in der Habsburgermonarchie in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hudební věda. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2012, roč. 49, č. 1-2, s. 95-122. ISSN 0018-7003. info
 • PERUTKOVÁ, Jana a Vladimír MAŇAS. Pašijové oratorium ve Znojmě roku 1734 - příspěvek k poznání hudebního života na Moravě. Opus musicum : hudební revue. Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 3, s. 6-13. ISSN 0862-8505. info
 • PERUTKOVÁ, Jana, Jana SPÁČILOVÁ a Václav KAPSA. Some Remarks on the Relationship of Bohemian Aristocracy to Italian Music at the Time of Pergolesi. In Claudio Bacciagaluppi, Hans-Gunter Ottenberg, Luca Zoppelli. Studi Pergolesiani 8. Bern: Peter Lang, 2012. s. 311-340. ISBN 978-3-0343-1206-6. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích. Praha: Koniasch Latin Press, 2011. 620 s. Clavis monumentorum musicorum regni bohemiae, IV. ISBN 978-80-86791-73-9. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. Problematika galantního stylu ve světle dobových pramenů (s bližším zaměřením na hudebně dramatickou tvorbu). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 127-139. ISSN 1212-0391. info
 • PERUTKOVÁ, Jana. J. A. Hasse: Semele. Serenata z hudební sbírky hraběte Questenberga a její obnovená světová premiéra. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2007, roč. 39. ročník, č. 4, s. 23-27. ISSN 0862-8505. info
 • Motezuma RV 723 : "dramma per musica" in three acts. Edited by Alan Curtis - Antonio Vivaldi - Vito Priante - Marijana Mijanović - R. Hamburg: Deutsche Grammophon, 2006. 3 zvukové. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuse
Metody hodnocení
písemný text
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HV_812