IM088 Seminář kritiky a on-line publicistiky

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Jayasundera (přednášející), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 10:50–12:25 N21, každé sudé úterý 12:30–14:05 N21
Předpoklady
IM001 Úvod do studia IM I && IM015 Úvod do studia IM II && IM002 Proseminář IM I && IM016 Proseminář IM II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vedle seznámení s žánrem umělecké kritiky je cílem kurzu především to, aby jeho absolventi porozuměli specifickým znakům online publicistiky a struktuře probraných publicistických žánrů. Aby dokázali vytvořit jednoduché webové stránky, prakticky se seznámili s psaním kritických i publicistických textů a dokázali je úspěšně prezentovat ve webovém prostředí.
Osnova
 • 1. O kritice obecně. Obecná struktura odborného článku.
 • 2. Jak psát titulek, perex, anotaci, popisek k příloze. Mezititulky jako kostra článku. Tvorba osnovy článku pomocí mezititulků
 • 3. Recenze
 • 4.Přehledová stať a její struktura.
 • 5. Jak text strukturovat: uvedení do tématu, interpretace a rozbor díla, hodnocení, závěr. Psaní 1. verze článku
 • 6. Poznámkový aparát, seznam literatury, citace, definice pojmů. Proč to nejde bez nich? Psaní 2. verze článku
 • 7. Podle jakých kritérií hodnotí článek editor? Co je to recenzní řízení? Na co se soustředit při korektuře článku? Jak číst vlastní dílo s odstupem?
 • 8.Závěr kurzu; diskuze; zpětná vazba
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÝ, Milan a Dana POKORNÁ. Redakční práce : jak připravit text k publikování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 217 s. ISBN 9788024737737. info
 • Akademická pravidla českého pravopisu (Variant.) : Pravidla českého pravopisu [Academia, 1993] : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1993]. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
  doporučená literatura
 • LANDOW, George P. Hypertext 3.0 : critical theory and new media in an Era of Globalization. Edited by George P. Landow. [3rd ed.]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006. xviii, 436. ISBN 0801882575. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, kde se studenti seznamují se strukturou hlavních žánrů, rozebírají cvičné texty a získávají zpětnou vazbu na svou tvorbu.
Metody hodnocení
hodnocená semestrální práce (8000–10000 znaků) docházka: pouze 1 omluvená absence je povolena
Informace učitele
Seminář je v prvé řadě tréningem ve psaní odborných kritických textů. Předpokládá schopnost práce s informacemi, zdroji, citacemi. Proto doporučuji zapsat si i e-learningový Kurz práce s informacemi: KPI11, znalosti z něj v semináři využijete. Texty se odevzdávají v poslední hodině, v tištěné podobě stejně jako do odevzdávárny. Hodnotí se, zda každá část článku (titulek, anotace, osnova tvořená mezititulky, úvod, závěr, seznam literatury) splňuje požadavky na odborný, přehledový, kriticky laděný článek. Vedle toho se hodnotí i gramatika a typografická úprava textu. Normou jsou opět požadavky na bakalářskou práci psanou na UHV. Pokud je jedna z částí hodnocena nedostatečně, student se může přihlásit na 1 opravný termín. Je-li hodnoceno nedostatečně více částí, student si předmět zapíše znova.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2015/IM088