EN

FF:JAP111a Japonský jazyk II. - výklad - Informace o předmětu

JAP111a Japonský jazyk II. - výklad systému

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B2.23
Předpoklady
JAP101a Japonské písmo I.- výklad && JAP102a Japonský jazyk I. - výklad
Předpokladem pro zápis do kurzu je úspěšné zvládnutí kurzu JAP 101 Japonské písmo I. a JAP 102 Japonský jazyk I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student v návaznosti na kurz JAP102 rozšiřuje své znalosti gramatických struktur, seznamuje se se strukturami složitějších syntaktických konstrukcí, a získává komplexní přehled o základní gramatice moderního japonského jazyka; je vybaven dostačující slovní zásobou pro základní konverzaci a překládání jednodušších textů.
Osnova
 • 1. Slovesný tvar –te, pomocné sloveso iru
 • 2. Počítání a popis osob
 • 3. Prosté neminulé tvary predikativů
 • 4. Prosté minulé tvary predikativů
 • 5. Přívlastkové konstrukce
 • 6. Srovnávání
 • 7. Formální substantivum no
 • 8. Vyjádření úmyslu
 • 9. Vyjádření změny stavu
 • 10. Deziderativ, konstrukce  tari tari suru
 • 11. Konstrukce s  n desu a dešó
 • 12. Shrnutí, kvalifikační test
Literatura
 • BANNO, Eri. Genki : an integrated course in elementary Japanese. 1st ed. Tokyo: Japan Times, 2000. 136 s. ISBN 4789010015. info
 • A Course in Modern Japanese. Staff of the Japanese Section, Center for Linguistic & Cultural Research, University of Nagoya. Nagoya, The University of Nagoya Press, 1983. 305 s.
 • Bunka shokyū nihongo I, II. Bunka institute of Language. Tokyo, Bonjinsha, 1994
 • WATANABE, Minoru. O podstatě japonského jazyka. Translated by Zdeňka Švarcová. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 228 stran. ISBN 9788024600581. info
Výukové metody
Přednáška dle výukových materiálů, přičemž je důraz kladen na základní syntaktické struktury a sociopragmatická specifika japonštiny. Student je současně seznamován se základní lingvistickou terminologií japonštiny. Doplňkový výklad na základě výsledků dílčích testů je podáván písemně.
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná, povoleny jsou pouze 2 absence. Předmět bude zakončen písemnou zkouškou, která bude sestavena z učiva letního semestru a částečně i semestru zimního. Pro získání kreditů je nutno zvládnout test na minimum 70%. V průběhu semestru se píší krátké průběžné testy, které mají ověřit připravenost studenta na hodinu. V posledním týdnu výuky se píše kvalifikační test, jehož splnění ze 70 % je předpokladem pro připuštění ke zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Do záverečného hodnocení budu započítavány i průběžné testy.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/JAP111a