EN

FF:JAP126 Japonský jazyk I. - Informace o předmětu

JAP126 Japonský jazyk I.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Mikeš (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 C33
Předpoklady
Není vyžadována předchozí znalost japonštiny.
Předmět je třeba registrovat současně s kurzem JAPX101 Japonské písmo I.
Předmět je určen studentům mimo obor japanistika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 122/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je určen začátečníkům bez předchozí znalosti japonštiny. Jeho cílem je představit základní prvky japonské gramatiky, frazeologie a lexika skrze výklad vybraných konstrukcí pro základní komunikační situace. Kurz je zaměřen na rozvoj jednoduchých konverzačních schopností a schopnosti porozumění mluvené řeči. V návaznosti na kurz JAPX101 bude rozvíjena schopnost interpretovat jednoduchá sdělení ve slabičných abecedách kana. Po úspěšném absolvování kurzu bude student mít hrubou představu o gramatické a sémantické struktuře moderní japonštiny a bude schopen vést základní mluvenou interakci ve vybraných komunikačních situacích.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen
popsat stavbu základních typů japonských jednoduchých vět;
interpretovat význam jednoduchých sdělení;
využít znalost základní slovní zásoby a gramatických struktur při formulaci jednoduchých větných konstrukcí;
rozlišit vybrané základní kategorie japonské gramatiky;
konstruovat jednoduchá sdělení na základě probrané slovní zásoby, gramatických struktur a konverzačních obratů;
zdůvodnit správnost použití probrané slovní zásoby a konverzačních obratů v základních životních situacích.
Osnova
 • 1. Úvodní informace ke kurzu, základní charakteristiky japonského jazyka;
 • 2. Představení sebe sama, tematická větná stavba, základní otázkové věty;
 • 3. Přívlastkové konstrukce s partikulí no, základní číselné výrazy;
 • 4. Rozvoj slovní zásoby, udávání času I, udávání věku, opakování probraného učiva;
 • 5. Demonstrativa I, záporný tvar spony, vybraná frazeologie;
 • 6. Demonstrativa II, partikule mo v tematické větné stavbě, japonské jídlo;
 • 7. Rozvoj slovní zásoby, rozvoj číselných výrazů, nakupování;
 • 8. Opakování probraného učiva, základní rematická větná stavba, slovesa pohybu;
 • 9. Rozvoj slovní zásoby a frazeologie, ohýbání sloves, dějová slovesa;
 • 10. Rozvoj znalostí rematické větné stavby, pádové partikule, udávání času II;
 • 11. Zdvořilá nabídka, zdvořilá výzva, příslovce, rozvoj slovní zásoby;
 • 12. Opakování učiva, cvičení.
Literatura
  doporučená literatura
 • BANNO, Eri. Genki : an integrated course in elementary Japanese. 1st ed. Tokyo: Japan Times, 2000. 136 s. ISBN 4789010015. info
  neurčeno
 • Kenneth G. Henshall, Tetsuo Takagaki (1990, 2003) Guide to Learning Hiragana & Katakana: First Steps to Reading and Writing Japanese. Tokyo: Tuttle Publishing.
 • • Kiyo Saka: Speak Japanese, Book 1: A Textbook for Young Students. Japan Publication Trading.
 • • Japanese for Busy People, romanized version. Kodansha International.
Výukové metody
Přednášky - teoretická příprava, čtecí, poslechová a konverzační cvičení.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, jež tvorí 100 % hodnocení. Hranice jeho úspěšného zvládnutí je 70 bodů ze 100. Podmínkou je docházka alespoň 70%.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je třeba registrovat současně s kurzem JAPX101 Japonské písmo I.
Předmět je určen studentům mimo obor japanistika.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/JAP126