JAP215a Japonský jazyk IV. - výklad systému

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JAP200a Japonské písmo III.- výklad && JAP201a Japonský jazyk III. - výklad
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student dále rozvíjí svoje znalosti složitějších gramatických struktur a jejich užívání s ohledem na sociopragmatické faktory; prohlubuje si znalosti systému zdvořilé japonštiny (keigo), obohacuje svoje znalosti lexika, především příslovcí a spojek, seznamuje se s některými specifiky neformálního hovorového jazyka.
Osnova
 • 1. Opakování doposud probrané látky
 • 2. Přívlastkové věty
 • 3. Konstrukce se –só da/desu
 • 4. Kondicionál
 • 5. Slovesný aspekt
 • 6. Slovesa uctivosti (sonkeigo)
 • 7. Slovesa skromnosti (kendžógo)
 • 8. Vnořené otázky
 • 9. Pasivum
 • 10. Kauzativum
 • 11. Rozkaz
 • 12. Shrnutí probrané gramatiky
Literatura
 • BANNO, Eri. Genki : an integrated course in elementary Japanese. 1st ed. Tokyo: Japan Times, 2000. 136 s. ISBN 4789010015. info
 • A Course in Modern Japanese. Staff of the Japanese Section, Center for Linguistic & Cultural Research, University of Nagoya. Nagoya, The University of Nagoya Press, 1983. 305 s.
 • Bunka chūkyū nihongo I. Bunka institute of Language. Tokyo, Bonjinsha, 1994
 • WATANABE, Minoru. O podstatě japonského jazyka. Translated by Zdeňka Švarcová. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 228 stran. ISBN 9788024600581. info
Výukové metody
Přednáška dle výukových materiálů, přičemž je důraz kladen na základní syntaktické struktury a sociopragmatická specifika japonštiny. Student je současně seznamován se základní lingvistickou terminologií japonštiny. Doplňkový výklad je podáván písemně. Součástí výkladu jsou krátké referáty studentů na předem zadané téma.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen písemnou zkouškou, která má za cíl ověřit především míru osvojení probraných gramatických konstrukcí. Požadavky pro úspěšné ukončení kurzu jsou:
a) aktivní prezence na hodinách v rozsahu minimálně 70 %; aktivni prezence je ověřována formou průběžných testů, jejichž obsahem je učivo kurzu JAP201
b) vypracování referátu na zadané téma
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Do záverečného hodnocení budu započítavány i průběžné testy.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.