EN

FF:JAP222 Japonský ezoterický buddhismus - Informace o předmětu

JAP222 Japonský ezoterický buddhismus

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející), PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Seminář japonských studií - projekt OPVK - Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 15:50–17:25 K22
Předpoklady
JAP116 Japonský buddhismus || JAP216 Úvod do náboženství v Japonsku || JAP103 Úvod do japanistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je zameraný na ezoterické školy japonského buddhizmu, menovite školy Tendai a Šingon. Zaoberá sa históriu oboch škôl, ich príchodom do Japonska, postavami ich zakladateľov a rolami, ktoré obaja mnísi zohrali pri zakladaní svojho učenia v Japonsku. Neopomenieme ani špecifickú literatúru oboch škôl, a mimoriadny dôraz bude kladený na uctievané božstvá a sofistikované rituály ezoterického buddhizmu. Cieľom je tiež poukázať na prijatie ezoterických škôl v Japonsku, a ich prepojenosť s vládnucou aristokratickou vrstvou. Kurz bude prínosný v tom, že sa do hĺbky zameria na jednu z tradícií japonského buddhizmu, na ezoterický buddhizmus, a zdôrazní jeho rolu a vplyv na následný vývoj buddhizmu v Japonsku. Obe tradície budú skúmané v širšom kontexte japonskej spoločnosti a kultúry.
Osnova
 • Buddhizmus v Japonsku- predstavenie špecifík japonského buddhizmu, uvedenie buddhizmu do Japonska
 • Ezoterický buddhizmus- postava mnícha Kúkaia
 • Škola Šingon
 • Škola Tendai, postava mnícha Saičóa
 • Ezoterické mandaly- Kongókai, Taizókai mandala
 • Centrá ezoterického buddhizmu- chrámy Kóyasan a Tódži
 • Centrá ezoterického buddhizmu- chrámy Ninnadži a Daikakudži
 • Ezoterické školy a cisársky rod
 • Škola Šingon a škola Tendai
 • Ezoterické rituály
 • Sumarizácia: vplyv ezoterického buddhizmu na japonskú religiozitu
Literatura
 • Hakeda, Yoshito (1972) Kukai: major works. New York: Columbia University Press.
 • • Astley Ian (1994) Esoteric Buddhism in Japan. Copenhagen, Aarhus: Seminar for Buddhist Studies.
 • GRONER, Paul. Saichō : the establishment of the Japanese Tendai School : with a new preface. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2000. xx, 337. ISBN 0824823710. info
 • ABE, Ryūichi. The weaving of mantra : Kūkai and the construction of esoteric Buddhist discourse. New York: Columbia University Press, 1999. xviii, 593. ISBN 0231112874. info
 • SAWA, Ryuken. Art in Japanese esoteric Buddhism. Translated by Richard L. Gage. 1st English ed. New York: Weatherhill, 1972. 151 s. ISBN 0834810018. info
Výukové metody
Prednáška spojená s referátmi, diskusiou.
Metody hodnocení
V priebehu semestra sa môže vyskytnúť kontolný test. Záverečné hodnotenie bude podmienené odovzdaním písomnej práce študenta, ktorej téma a obsah bude konzultovaná s vyučujúcim. Rozsah práce bude 8NS, v prípade anglicky písanej eseje 6NS.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2011/JAP222