JAP216 Úvod do náboženství v Japonsku

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cieľom kurzu Úvod do náboženství v Japonsku je všeobecné uvedenie do problematiky, dejín a vývoja japonskej náboženskej situácie. V priebehu kurzu budú predstavené rozličné náboženské tradície, ktoré sa spolupodieľali na utváraní náboženského myslenia Japoncov. Hlavný dôraz bude kladený na špecifiká šintó a buddhizmu, a ich vzájomnú interakciu v priebehu dejín. Východiskom pri výuke bude historický prehľad a priebeh utvárania japonského náboženského myslenia s prihliadaním na rôznorodé charakteristiky jednotlivých buddhistických škôl v Japonsku.
Výstupy z učení
Študent bude po absolvovaní predmetu schopný:
- rozlišovať medzi jednotlivými náboženskými tradíciami v Japonsku;
- kriticky analyzovať jednotlivé japonské náboženské fenomény;
- pomenovať základné náboženské predmety a objekty súvisejúce s japonskými náboženskými tradíciami;
- identifikovať zakladateľov japonských náboženských škôl;
- identifikovať základné charakteristiky jednotlivých náboženských škôl v Japonsku.
Osnova
 • 1. Úvodná hodina, predstavenie problematiky, termínov
 • 2. Najstaršie náboženské myslenie Japoncov
 • 3. Šintó a cisárske mytológie
 • 4. Historické pozadie utvárania šintó
 • 5. Buddhizmus – základné myšlienky, texty, terminológia
 • 6. Štátny buddhizmus v obdobiach Asuka a Nara
 • 7. Ľudový buddhizmus v obdobiach Heian a Kamakura
 • 8. Interakcia buddhizmu a šintó
 • 9. Školy etablovaného buddhizmu v období Kamakura
 • 10. Ezoterický buddhizmus – božstvá a rituály
 • 11. Neokonfucianizmus
 • 12. Vybrané príklady buddhistického umenia
Literatura
  povinná literatura
 • Earhart, Byron H. (1999), Náboženství Japonska. Mnoho tradic na jedné svaté cestě, Praha: Prostor.
 • Fiala, Karel, (2012), Kodžiki: Kronika dávného Japonska, Praha: ExOriente.
 • BOWRING, Richard John. The religious traditions of Japan, 500-1600. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xvi, 485. ISBN 052185119X. info
  doporučená literatura
 • BREEN, John a M. J. TEEUWEN. A new history of Shinto. 1st pub. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. x, 264. ISBN 9781405155168. info
 • Nanzan guide to Japanese religions. Edited by Paul L. Swanson - Clark Chilson. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2006. xii, 466. ISBN 0824830024. info
 • A history of Japanese religion. Edited by Kazuo Kasahara, Translated by Paul McCarthy - Gaynor Sekimori. 1st English ed. Tokyo: Kosei Publishing, 2001. 648 s. ISBN 4333019176. info
 • Shinto in history : ways of the Kami. Edited by John Breen - M. J. Teeuwen. 1st pub. Surrey: Curzon, 2000. xii, 368. ISBN 0700711724. info
 • BLACKER, Carmen. The catalpa bow : a study of Shamanistic practices in Japan. London: Routledge, 1999. 384 s. ISBN 1873410859. info
 • Nihongi : chronicles of Japan from the earliest times to A.D. 697. Edited by Terence Barrow, Translated by W. G. Aston. 11th print. Rutland: Charles E. Tuttle Company, 1998. xxii, iv. ISBN 0804809844. info
 • TANABE, George Joji. Practically religious : worldly benefits and the common religion of Japan. Edited by Ian Reader. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1998. xii, 303. ISBN 0824820908. info
 • The Kojiki : records of ancient matters. Edited by W. G. Aston, Translated by Basil Hall Chamberlain. 2nd ed. Tokyo: Tuttle, 1982. lxxxv, 489. ISBN 9784805310762. info
  neurčeno
 • Readings of the Platform sūtra. Edited by Morten Schlütter - Stephen F. Teiser. New York: Columbia University Press, 2012. ix, 220. ISBN 9780231500555. info
 • Readings of the Lotus Sūtra. Edited by Stephen F. Teiser - Jacqueline Ilyse Stone. New York: Columbia University Press, 2009. xi, 284. ISBN 9780231142885. info
 • SADAKATA, Akira. Buddhist cosmology : philosophy and origins. Edited by Hajime Nakamura, Translated by Gaynor Sekimori. 1st English ed. Tokyo: Kōsei, 1997. 223 s. ISBN 9784333016822. info
 • SASO, Michael. Tantric art and meditation : the Tendai tradition. Honolulu: Tendai Educational Foundation, 1990. xvi, 96. ISBN 0824813634. info
 • YAMASAKI, Taikō. Shingon : Japanese esoteric Buddhism. Edited by Carmen Blacker - Yasuyoshi Morimoto - David Kidd - Richard Peterson -. 1st ed. Boston: Shambhala, 1988. xviii, 244. ISBN 0877734437. info
 • Zen : tradition and transition. Edited by Kenneth Kraft. New York: Grove, 1988. ix, 230. ISBN 9780802131621. info
Výukové metody
Vyučovanie prebieha formou prednášok, ktoré sú kombinované s audiovizuálnymi prezentáciami a rozpravami so študentmi na zadané témy. Od študentov sa vyžaduje samostatná práca s odbornou literatúrou.
Metody hodnocení
Kurz bude hodnotený na základe záverečného testu (výber jednej správnej odpovede, hranica úspešného zvládnutia testu je 70 %). Samotný test tvorí 100 % hodnotenia.
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka v PS2020 bude prebiehať výlučne online formou, čomu bude prispôsobený aj obsah a hodnotenie kurzu. Študenti budú o podmienkach a prípadných zmenách informovaní v priebehu semestra, spolu s nariadeniami vedenia fakulty a univerzity.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JAP216