EN

FF:RLKA21 Buddhismus - Informace o předmětu

RLKA21 Buddhismus

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. bloková výuka. 6 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 10. 8:00–11:40 J22, Pá 2. 11. 8:00–11:40 J22, Pá 30. 11. 8:00–11:40 J22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz Buddhismus představuje v základních rysech tuto náboženskou tradici v historické perspektivě od počátků do současnosti. Prostřednictvím buddhistických textů, literatury i bohatého obrazového materiálu se studenti seznamují s klíčovými pojmy buddhistické nauky v návaznosti na jednotlivé buddhistické směry. Kurz přináší základní přehled raného buddhismu, mahájány a vadžrajány, částečně poukazuje na podoby buddhismu v moderní době.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- popsat klíčové mezníky v dějinách buddhismu od počátku po současnost;
- ovládat základní buddhistickou terminologii v sanskrtu či páli;
- stručně pojednat o základních pojmech buddhistické nauky a doktrinálních rozdílech jednotlivých buddhistických směrů;
- identifikovat nejdůležitější prameny ke studiu jednotlivých buddhistických směrů;
- charakterizovat podoby a (sebe)prezentace buddhismu v moderní společnosti
Osnova
 • 0. Úvodní hodina, seznámení s obsahem kurzu, literaturou a požadavky na ukončení
 • 1. Indie v době Buddhově, Buddhův život
 • 2. Buddhův život, Buddha a buddhové
 • 3. Rozprava o roztočení kola zákona - základy buddhistického učení
 • 4. Pálijský kánon a buddhistické koncily
 • 5. Raná sangha
 • 6. Šíření buddhismu za hranice Indie
 • 7. Počátky mahájány, mahájána v pojetí západní buddhologie, arhat vs. bódhisattva, bódhisattvovství
 • 8. Pradžňápáramitá a základy mahájánové filosofie
 • 9. Úvod do tantrického buddhismu
 • 10. Buddhismus v Číně a Japonsku
 • 11. Buddhismus v Tibetu
 • 12. Buddhismus v moderním světě.
Literatura
  povinná literatura
 • WILLIAMS, Paul a Anthony TRIBE. Buddhistické myšlení : úplné uvedení do indické tradice. Translated by Dušan Zbavitel. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 301 s. ISBN 9788090424685. info
 • Základní texty východních náboženství. Edited by Dušan Zbavitel. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 188 s. ISBN 9788072038466. info
 • LOPEZ, Donald S. Příběh buddhismu : průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Translated by Lenka Borecká. 1. Vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 253 s. ISBN 8086598543. info
 • FIŠER, Ivo. Filosofická koncepce nejstaršího budhismu. 2. vyd. (v této podobě 1.). Praha: DharmaGaia, 1992. 59 s. ISBN 8090122507. info
  doporučená literatura
 • Diamantová sútra. Edited by Jiří Holba. 359 stran. ISBN 9788074360435. info
 • BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-210-6545-1. Digitální knihovna FF MU info
 • MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Edited by Dušan Zbavitel. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2012. 373 s. ISBN 9788074291562. info
 • MILTNER, Vladimír. Malá encyklopedie buddhismu. 1. vyd. Praha: Práce, 1997. 237 s. ISBN 8020803947. info
 • Lexikon východní moudrosti : buddhismus, hinduismus, taoismus, zen. Translated by Jan Filipský. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996. xi, 565. ISBN 8085605546. info
 • ZOTZ, Volker. Buddha. Translated by Eva Bosáková. Olomouc: Votobia, 1995. 130 s., [4. ISBN 80-85885-72-7. info
Výukové metody
Přednáška, procvičování terminologie, diskuse, komentovaná četba pramenů.
Metody hodnocení
Kolokvium
Neoborovým studentům doporučujeme ukončit předmět kolokviem. Kolokvium vyžaduje absolvování:
(a) písemného testu
Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů.
Zkouška
Ukončení zkouškou povinně zapisují všichni studenti religionistiky. Vstupní předpoklady zkoušky zahrnují úspěšné absolvování testu na konci semestru (min. 60% bodů) a odevzdání 2 písemných komentářů k zadaným textům. Zadané texty a termíny jsou uvedeny ve Studijních materiálech v souboru Sylabus a požadavky na ukončení. Komentáře je nutno odevzdat v termínu, jsou bodovány každý max. po 15 bodech, v součtu je nutno získat min. 18 bodů. Zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
(a) ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
(b) ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
V případě neúspěchu u testu v zápočtovém termínu se test stává písemnou součástí zkoušky a je třeba jej absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku.
Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou. Předmět je vyučován každoročně. Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/RLKA21