RLBcA003 Buddhismus II

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Špirk, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.23, kromě Po 15. 4.
Předpoklady
RLBcA002 Buddhismus I && ! RLA21 Buddhismus
Znalosti o dějinách a nauce buddhismu v rozsahu kurzu Buddhismus I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Buddhismus II přímo navazuje na kurz Buddhismus I. Cílem kurzu je představit v základních obrysech rozvoj buddhistické nauky a praxe v období přibližně od přelomu letopočtu do současnosti. Prostřednictvím buddhistických textů i bohatého obrazového materiálu se studenti seznamují s kulturně specifickými formami této tradice a získávají přehled o jejích proměnách v různých etapách dějin a společnostech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- popsat klíčové mezníky v dějinách buddhismu od počátku letopočtu po současnost;
- ovládat základní terminologii v sanskrtu či páli spojenou s mahájánou a vadžrajánou;
- stručně pojednat o základních pojmech buddhistické nauky a doktrinálních rozdílech jednotlivých buddhistických směrů;
- identifikovat nejdůležitější prameny ke studiu jednotlivých buddhistických směrů;
- charakterizovat podoby a (sebe)prezentace buddhismu v moderní společnosti
Osnova
 • Úvodní hodina;
 • Buddhismus v Indii;
 • Počátky mahájány, pradžňápáramitá;
 • Úvod do mahájánové filosofie a literatury;
 • Buddhistické umění a rituál;
 • Buddhismus a Hedvábná stezka;
 • Tantrický buddhismus;
 • Buddhismus v Číně;
 • Buddhismus v Tibetu;
 • Zen;
 • Buddhismus na Západě;
 • Závěrečný test.
Literatura
  povinná literatura
 • Diamantová sútra. Edited by Jiří Holba. Praha: DharmaGaia, 2014. 359 stran. ISBN 9788074360435. info
 • WILLIAMS, Paul a Anthony TRIBE. Buddhistické myšlení : úplné uvedení do indické tradice. Translated by Dušan Zbavitel. Vydání první. Praha: ExOriente, 2011. 301 stran. ISBN 9788090424685. info
  doporučená literatura
 • Čínský, japonský a korejský buddhismus. 1. vyd. Praha: Argo, 2011. Základní texty východních náboženství 3. ISBN 978-80-257-0215-4. info
 • POWERS, John. Úvod do tibetského buddhismu. Translated by Dušan Zbavitel. Revidované vydání. Praha: Beta, 2009. 470 stran. ISBN 9788073063887. info
 • LOPEZ, Donald S. Příběh buddhismu : průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Translated by Lenka Borecká. 1. Vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 253 s. ISBN 8086598543. info
 • MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 373 s. ISBN 8070214104. info
 • BRAUEN, Martin. Mandala : posvátný kruh tibetského buddhismu. Translated by Miroslav Krůta, Photo by Peter Nebel - Doro Röthlisberger. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1998. 150 s. ISBN 8072071459. info
 • KOLMAŠ, Josef, BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, Dušan ZBAVITEL a Ivana GROLLOVÁ. Svět tibetského buddhismu. Photo by Pavol Breier - Zdeněk Thoma - Josef Ptáček. 1. vyd. Praha: Brabapress 93, 1996. 141 s., [4. ISBN 80-85871-88-2. info
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuse, písemné výstupy.
Metody hodnocení
Kolokvium
Neoborovým studentům doporučujeme ukončit předmět kolokviem. Kolokvium vyžaduje absolvování:
(a) písemného testu
Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů.
Zkouška
Ukončení zkouškou povinně zapisují všichni studenti religionistiky. Vstupní předpoklady zkoušky zahrnují úspěšné absolvování testu na konci semestru (min. 60% bodů) a včasné odevzdání 2 písemných komentářů k zadaným textům. Zadané texty a termíny jsou uvedeny ve Studijních materiálech. Komentáře je nutno odevzdat v termínu, jsou bodovány každý max. po 15 bodech, v součtu je nutno získat min. 18 bodů. Dále je předpokladem k ústní zkoušce úspěšné absolvování testu, v němž je nutné dosáhnout nejméně 60%. Vlastní zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
(a) ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
(b) ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
V případě neúspěchu u testu v zápočtovém termínu se test stává písemnou součástí zkoušky a je třeba jej absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku. Ústní zkouška tvoří 100% hodnocení.
Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
Informace učitele
Podrobný sylabus kurzu a podmínky ukončení viz Studijní materiály předmětu. Jako elektronická opora kurzu slouží interaktivní osnova v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 2. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/RLBcA003