RLBcA002 Buddhismus I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 G24, kromě Po 13. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 89/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit v základních obrysech rozvoj buddhistické nauky a praxe v období přibližně od počátku buddhismu do zhruba přelomu letopočtu. Prostřednictvím buddhistických textů i bohatého obrazového materiálu se studenti seznamují s kulturně specifickými formami této tradice a získávají přehled o jejích proměnách v různých etapách dějin a společnostech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- popsat klíčové mezníky v dějinách buddhismu od jeho ustanovení do počátku letopočtu;
- ovládat základní terminologii v sanskrtu či páli spojenou s théravádou;
- stručně pojednat o základních pojmech buddhistické nauky, etiky a kosmologie;
- identifikovat nejdůležitější prameny ke studiu základů Buddhovy nauky;
- charakterizovat Buddhův život v kontextu buddhismu, znát základní vizuální reprezentace
Osnova
 • Úvodní hodina, požadavky na ukončení, literatura
 • Buddhismus, Buddha a Indie jeho doby
 • Buddhův život I.
 • Buddhův život II.
 • Základy Buddhova učení, první rozprava Dhammačakkappavattanasutta
 • Buddhistický svět a jeho obyvatelé I.
 • Buddhistický svět a jeho obyvatelé II.
 • Maháparinirvána sútra
 • Buddhismus v Tibetu
 • Tibetská kniha mrtvých
 • Buddhismus a násilí
 • Úvod do buddhistické ikonografie; buddhistická poutní místa
 • Závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • LOPEZ, Donald S. Příběh buddhismu : průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Translated by Lenka Borecká. 1. Vyd. Brno: Barrister & Principal, 2003. 253 s. ISBN 8086598543. info
  doporučená literatura
 • WILLIAMS, Paul a Anthony TRIBE. Buddhistické myšlení : úplné uvedení do indické tradice. Translated by Dušan Zbavitel. Vydání první. Praha: ExOriente, 2011. 301 stran. ISBN 9788090424685. info
 • MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 373 s. ISBN 8070214104. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse
Metody hodnocení
Kolokvium
Neoborovým studentům doporučujeme ukončit předmět kolokviem. Kolokvium vyžaduje absolvování písemného testu, pro úspěšné splnění je třeba dosáhnout 60% z celkového počtu bodů. Test bude ověřovat znalosti z povinné literatury, konkrétně z díla Donalda Lopeze, kapitoly Vesmír, Buddha, Dharma, Lopez Donald S., Příběh buddhismu: průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: Barrister & Principal 2003 (1. vyd.), 2010 (2. vyd.), 2012, (3. vyd.).
Zkouška
Ukončení zkouškou povinně zapisují všichni studenti religionistiky. Vstupní předpoklady zkoušky zahrnují úspěšné absolvování testu na konci semestru (min. 60% bodů) a včasné odevzdání písemného konspektu k zadanému textu. Zadané texty a termíny jsou uvedeny ve studujních materiálech v ISu. Konspekt je nutno odevzdat v termínu a je bodován max. po 10 bodech, nutno získat min. 6 bodů. POKUD STUDENT KONSPEKT NEODEVZDÁ, JE MU AUTOMATICKY ZAPSÁNO HODNOCENÍ „X“ (hodnocení „X“ znemožňuje studentům přihlášení k ukončení předmětu).
Vlastní zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
(a) ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
(b) ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
V případě neúspěchu u testu v zápočtovém termínu se test stává písemnou součástí zkoušky a je třeba jej absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku. Ústní zkouška tvoří 100% hodnocení.
Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny v e studijních materiálech v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/RLBcA002