EN

Buddha a jeho zobrazování

BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-210-6545-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Buddha a jeho zobrazování
Název anglicky Buddha and His Depicting
Autoři BĚLKA, Luboš.
Vydání 1. vyd. Brno, 132 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6545-1
Klíčová slova česky Tibetský buddhismus; obraz; Buddha Šákjamuni; Buddha Maitréja; buddhistická ikonografie
Klíčová slova anglicky Tibetan Buddhism; image; Buddha Shakyamuni; Buddha Maitreya; Buddhist iconography
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 7. 1. 2015 14:50.
Anotace
Text se zabývá zobrazováním buddhy v minulosti a současnosti, jde o zachycení jeho podoby v oblastech rozšíření tibetského buddhismu, zejména pak v Mongolsku a ruském Burjatsku. Text nejprve pojednává o rozmanitých zobrazeních rozmanitých buddhů. Začíná údajným sochařským portrétem Buddhy Šákjamuniho, který měl vzniknout ještě během jeho života, tedy zhruba před dvěma a půl tisíci léty a je znám jako tzv. Santálový Buddha. Poté se text soustřeďuje na jiného buddhu, na buddhu budoucího, známého jako Maitréja. Stejně jako existuje množství buddhů, existuje i množství jejich zobrazení. Význam náboženského zobrazování Buddhy a dalších buddhů je dán významem samotného Buddhy Šákjamuniho a Maitréji pro věřící. Jedná se o ústřední postavy přítomnosti a budoucnosti tohoto náboženského systému a tudíž i jejich zobrazení jsou hojná a rozmanitá.
Anotace anglicky
The text deals with the image of Buddha in the past and the present, in terms of capturing his characteristic features in Tibetan Buddhism, especially in Mongolia and Buryatia, Russia. The text begins with the diverse views of various Buddhas. It starts with alleged sculptural portrait of Buddha Shakyamuni, which allegedly originated during his life, ie. about two and a half thousand years ago and is known as the sandalwood Buddha. Then, the text focuses on another Buddha, the Buddha of the future, known as Maitreya. Just as there are many Buddhas, there are also a number of their depicting. The importance of religious depiction of the Buddha and other Buddhas is given by the meaning of the Buddha Shakyamuni and Maitreya for believers. This is the central figure of the present and future of this religious system and therefore their views are plentiful and varied.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2019 16:17

Další aplikace