EN

FF:RLB54 Buddhistická ikonografie - Informace o předmětu

RLB54 Buddhistická ikonografie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 D21
Předpoklady
( RLA10 Buddhismus I && RLA11 Buddhismus II ) || ( RLKA10 Buddhismus I && RLKA11 Buddhismus II ) || ( RLA21 Buddhismus || RLKA21 Buddhismus ) || JAP149 Buddhism: Teaching&Practice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz podává základní přehled buddhistické ikonografie (deskriptivní analýzy buddhistického obrazového uměleckého vyjádření) a buddhistické ikonologie (interpretace významu zobrazení). Vedle otázek ikonografických pojednává i o buddhistické architektuře, sakrálních a kultovních stavbách, zvláštní pozornost je věnována dvěma okruhům: (1) deskripci, historii a typologii buddhistických stúp a (2) popisu jednotlivých tibetských panteonů. Na konci tohoto kurzu budou studenti a studentky schopni porozumět základním ikonografickým textům a budou umět vysvětlit rituální užití textu. Taktéž se budou orientovat ve vizuální stránce textů, tj. hrozivých a pokojných buddhistických božstvech.
Na konci kurzu bude student schopen:
definovat základní vztahy v rámci buddhistického panteonu
definovat základní podoby buddhistických božstev
popsat základní strukturu buddhistického panteonu
ukázat konkrétní příklady jednotlivých tibetských panteonů.
Osnova
 • (0) Úvodní informace k předmětu.
 • (1) Přehled literatury, cizojazyčné a české práce - tištěné i elektronické - vztahující se k tématu, internetové zdroje.
 • (2) Ikonografie a ikonologie.
 • (3) Buddhistická symbolika (osm šťastných symbolů, mudry, ásany, atributy).
 • (4) Buddhistická architektura, historický a geografický přehled.
 • (5) Stúpa a další kultovní stavby.
 • (6) Historický Buddha Šákjamuni a jeho ikonografické znázorňování v dějinách buddhismu.
 • (7) Popis a rozbor různých buddhistických panteonů, historie, mýty a legendy vztahující se k hlavním postavám panteonu.
 • (8) Tibetská umělecká tradice, tibetský panteon.
 • (9) Mongolské a burjatské buddhistické umění.
 • (10) Tibetský buddhistický panteon: Buddhové a bódhisattvové.
 • (11) Tibetský buddhistický panteon: Ochránci náboženství a ženská božstva.
 • (12) Tibetský buddhistický panteon: Význačné buddhistické historické a legendární postavy.
Literatura
 • HELLER, Amy. Tibetan art :tracing the development of spiritual ideals and art in Tibet, 600-2000 A.D. Milan: Jaca Book, 1999. 239 s. ISBN 88-16-69004-6. info
 • Tibetan art :towards a definition of style. Edited by Jane Casey Singer - Philip Denwood. London: Laurence King & Alan Marcuson, 1997. 319 s. ISBN 0-8348-0394-1. info
 • RHIE, Marylin M. a Robert A. F. THURMAN. The sacred art of Tibet. Expanded ed. London: Thames and Hudson, 1997. 488 s. ISBN 0500017182. info
 • FISHER, Robert E. Art of Tibet. London: Thames and Hudson, 1997. 224 s. ISBN 0500203083. info
 • RAWSON, Philip. Sacred Tibet. London: Thames and Hudson, 1991. 96 s. : il. ISBN 0-500-81032-X. info
Výukové metody
přednášky, skupinová diskuse, četba odborných textů, referát
Metody hodnocení
Podmínky kolokvia:
(a) referát odevzdaný v písemné podobě;
(b) aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, jaro 2006, podzim 2007, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/RLB54