EN

FF:RLKA10 Buddhismus I - Informace o předmětu

RLKA10 Buddhismus I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. bloková výuka. 6 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kryštof Trávníček (pomocník)
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 19. 10. 14:10–15:45 C11, Pá 16. 11. 14:10–15:45 C11, Pá 14. 12. 14:10–15:45 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je tematicky rozdělen do tří okruhů, které odpovídají třem buddhistickým "útočištím" (Buddha, dharma, sangha). První část kurzu (Buddhismus I) podává základní informace o historické osobě Buddhy Šákjamuniho a výklad buddhistické nauky a filozofie. Druhá část kurzu (RLA07 Buddhismus II) je věnována dějinám a šíření buddhismu v Asii a jinde ve světě. Na konci tohoto kurzu budou studenti a studentky schopni porozumět základním textům buddhistických súter a budou znát historické reálie, jakož i náboženské pozadí Buddhovy doby.
Osnova
 • (0) Úvodní informace k předmětu
 • (1) Akademické studium buddhismu. Předmět, metody a dějiny buddhologie, orientalismus v buddhologii, buddhologie ve světě i u nás (instituce).
 • (2) Buddhistická a buddhologická literatura. Komentovaný přehled světové a české literatury k tématu.
 • (3) Buddha, jeho doba, historické pozadí vzniku buddhismu. Raná buddhistická Indie, teorie o původu budddhismu. Historičnost Buddhy Šákjamuniho. Buddha a buddha (pojem buddhovství), otázky datování (tzv. dlouhá a krátká chronologie).
 • (4) Buddha, jeho život I (Hledání - Princ Siddhártha).
 • (5) Buddha, jeho život II (Probuzení - Asketa Gautama).
 • (6) Test I.
 • (7) Rané učení: anatta, dharma, karma, sansára.
 • (8) Pojetí osobnosti v buddhismu, znovuzrození, kosmologie, gati. Složky osobnosti (skandha), pratítjasamutpáda.
 • (9) Probuzení (bódhi), nirvána, meditace.
 • (10) Čtyři vznešené pravdy a osmidílná vznešená stezka.
 • (11) Raný buddhismus, théraváda, pojem arhata, pozdější buddhismus, pojem bódhisattvy.
 • (12) Test II.
Literatura
 • LESTER, Robert C. Buddhismus :cesta k osvícení. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1997. 202 s. ISBN 80-85190-53-2. info
 • CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. 239 s. ISBN 8072170023. info
 • LOPEZ, Donald Jr. Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Brno: Barrister and Principal, 2003. ISBN 80-86598-54-3. info
 • WERNER, Karel. Náboženství jižní a východní Asie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 215 s. ISBN 80-210-1122-X. info
 • MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 373 s. ISBN 8070214104. info
Výukové metody
Přednáška, domácí úkoly, multimédia
Metody hodnocení
Kolokvium a vstupní předpoklady zkoušky
Požadavky kladené na kolokvium jsou zároveň vstupními předpoklady zkoušky. Obojí vyžaduje absolvování:
(a) písemného testu I;
(b) písemného testu II.
Zkouška
Zkouška probíhá v ústní formě a soustřeďuje se na:
(a) ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
(b) ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
V případě neúspěchu během semestru se testy stávají písemnou součástí zkoušky a je třeba je absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku.
Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/relig/buddhismus.htm
Doporučuje se souběžný zápis předmětu RLB310 Proseminář k Buddhismu I.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2012/RLKA10