EN

FF:RLKA11 Buddhismus II - Informace o předmětu

RLKA11 Buddhismus II

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. bloková výuka. 6 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (zástupce)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 9:10–10:45 G21, 10:50–12:25 G25, Pá 29. 3. 9:10–10:45 G21, 10:50–12:25 G25, Pá 26. 4. 9:10–10:45 G21, 10:50–12:25 G25
Předpoklady
RLKA10 Buddhismus I
Znalosti v rozsahu kurzu RLA06 Buddhismus I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz Buddhismus II navazuje na předchozí kurz Buddhismus I a zabývá se dějinami a šířením buddhismu v Asii i jinde ve světě. Současně je pozornost věnována rozvoji buddhistických škol a osvětlení základních obsahů jejich nauk. Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění dějinám vývoje buddhismu od Buddhovy smrti po současnost; porozumění základní terminologii spojené s naukou jednotlivých buddhistických škol; osvojení si základních znalostí o pramenech ke studiu jednotlivých buddhistických směrů; pochopení procesu šíření buddhismu v jednotlivých zemích světa v daném historickém kontextu; rozvíjení schopnosti kriticky uvažovat o podobách a (sebe)prezentacích buddhismu v médiích.
Osnova
  • 0. Úvodní hodina, seznámení s obsahem kurzu, literaturou a požadavky na ukončení 1. Počátky mahájány, mahájána v pojetí západní buddhologie, arhat vs. bódhisattva. 2. Bódhisattvovství, páramitá, bódhisattvačárja 3. Filozofické problémy a školy mahájány: mádhjamika, jógačára 4. Pradžňápáramitá, Sútra srdce, Diamantová sútra - pradžňá, šúnjatá, nirvána=samsára, spojení upája a pradžňá 5. Buddhistické umění a ikonografie - anikonické období, ikonické vyobrazení Buddhy, Buddha a bódhisattva, koncept trikáji mudrá, normativní vs. žité 6. Buddhismus a Hedvábná stezka - proces šíření buddhismu, významná místa, objevování Hedvábné stezky evropskými badateli. 7. Příchod buddhismu do Číny, buddhismus a jiná náboženství ve Střední Asii 8. Vadžrajána, tantra, členění tanter, Kálačakratantra a její intepretace na Západě 9. Buddhismus v Tibetu - dějiny, školy a pojmy. 10. Buddhismus v Číně - rozvoj škol čínského buddhismu, Tribunová sútra a čchan. 11. Buddhismus v Japonsku, školy japonského buddhismu, amidismus, Lotosová sútra. 12. Buddhismus na Západě - periodizace šíření, charakteristika změn.
Literatura
  • LESNÝ, Vincenc. Buddhismus. Vyd. 2., ve Votobii 1. V Olomouci: Votobia, 1996. 450 s. ISBN 80-7198-062-5. info
  • WERNER, Karel. Náboženství jižní a východní Asie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 215 s. ISBN 80-210-1122-X. info
  • CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. 239 s. ISBN 8072170023. info
  • CARRITHERS, Michael. Buddha. Translated by Stanislava Pošustová-Menšíková. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1994. 104 s. ISBN 8020704957. info
  • ZOTZ, Volker. Buddha. Translated by Eva Bosáková. Olomouc: Votobia, 1995. 130 s., [4. ISBN 80-85885-72-7. info
Metody hodnocení
Typ výuky:
Přednášky, diskuse.
Kolokvium a vstupní předpoklady zkoušky
Požadavky kladené na kolokvium jsou zároveň vstupními předpoklady zkoušky. Obojí vyžaduje absolvování:
(a) písemného testu I. v rozsahu látky probrané v hodinách 1-5
(b) písemného testu II. v rozsahu látky probrané v hodinách 6-12
Zkouška
Zkouška probíhá v ústní formě a soustřeďuje se na:
(a) ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
(b) ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
V případě neúspěchu během semestru se testy stávají písemnou součástí zkoušky a je třeba je absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku.
Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuje se souběžný zápis předmětu RLKB311 Proseminář k Buddhismu II.
Výuka probíhá blokově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2013/RLKA11