EN

FF:RLA11 Buddhismus II - Informace o předmětu

RLA11 Buddhismus II

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:50–17:25 L32
Předpoklady
RLA10 Buddhismus I
Znalosti v rozsahu kurzu RLA06 Buddhismus I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz Buddhismus II navazuje na kurz Buddhismus I a zabývá se dějinami a šířením buddhismu v Asii i jinde ve světě. Pozornost je věnována historii rozvoje buddhistických škol a nauk a osvětlení základních rysů jejich nauk. Hlavní cíle kurzu jsou: - popsat klíčové mezníky v dějinách buddhismu od Buddhovy smrti po současnost;
- definovat základní filosofické problémy učení jednotlivých buddhistických škol;
- ovládat základní terminologii v sansktru a páli;
- identifikovat nejdůležitější prameny ke studiu jednotlivých buddhistických směrů;
- charakterizovat podoby a (sebe)prezentace buddhismu v moderní společnosti
Osnova
  • 0. Úvodní hodina, seznámení s obsahem kurzu, literaturou a požadavky na ukončení 1. Počátky mahájány, mahájána v pojetí západní buddhologie, arhat vs. bódhisattva. 2. Bódhisattvovství, páramitá, bódhisattvačárja 3. Filozofické problémy a školy mahájány: mádhjamika, jógačára 4. Pradžňápáramitá, Sútra srdce, Diamantová sútra - pradžňá, šúnjatá, nirvána=samsára, vztah upája a pradžňá 5. Buddhistické umění a ikonografie - anikonické období, ikonické vyobrazení Buddhy, Buddha a bódhisattva, koncept trikáji, mudrá 6. Buddhismus a Hedvábná stezka - proces šíření buddhismu, významná místa, objevování Hedvábné stezky evropskými badateli 7. Příchod buddhismu do Číny, buddhismus a jiná náboženství ve Střední Asii 8. Vadžrajána, tantra, členění tanter, Kálačakratantra a její intepretace na Západě 9. Buddhismus v Tibetu - dějiny, školy a pojmy. 10. Buddhismus v Číně - rozvoj škol čínského buddhismu, Tribunová sútra a čchan. 11. Buddhismus v Japonsku, školy japonského buddhismu, amidismus, Lotosová sútra. 12. Buddhismus na Západě - periodizace šíření, charakteristika změn.
Literatura
  • LESNÝ, Vincenc. Buddhismus. Vyd. 2., ve Votobii 1. V Olomouci: Votobia, 1996. 450 s. ISBN 80-7198-062-5. info
  • WERNER, Karel. Náboženství jižní a východní Asie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 215 s. ISBN 80-210-1122-X. info
  • CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. 239 s. ISBN 8072170023. info
  • CARRITHERS, Michael. Buddha. Translated by Stanislava Pošustová-Menšíková. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1994. 104 s. ISBN 8020704957. info
  • ZOTZ, Volker. Buddha. Translated by Eva Bosáková. Olomouc: Votobia, 1995. 130 s., [4. ISBN 80-85885-72-7. info
Výukové metody
Přednáška, procvičování terminologie, diskuse, komentovaná četba z pramenů.
Metody hodnocení
Kolokvium a vstupní předpoklady zkoušky
Požadavky kladené na kolokvium jsou zároveň vstupními předpoklady zkoušky. Obojí vyžaduje absolvování:
(a) písemného testu I. v rozsahu látky probrané v hodinách 1-5
(b) písemného testu II. v rozsahu látky probrané v hodinách 6-12
Zkouška
Zkouška probíhá v ústní formě a soustřeďuje se na:
(a) ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
(b) ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
V případě neúspěchu během semestru se testy stávají písemnou součástí zkoušky a je třeba je absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku.
Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučuje se souběžný zápis předmětu RLB311 Proseminář k Buddhismu II.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 2. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2013/RLA11