JAP302 Japonská literatura: celkový přehled

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ivan Rumánek, PhD. et PhD (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 K33
Předpoklady
JAP114 Japonské dějiny && JAP103 Úvod do japanistiky
Prerekvizita: absolvovanie kurzov Úvod do japanistiky a Dějiny Japonska.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cieľom predmetu je osvojiť si základné znalosti o japonskej literatúre z hľadiska období, žánrov a autorských prístupov. Kurz je zameraný teoreticky a prakticky. Teoretická časť (zhruba prvých 8 prednášok) poskytne základný prehľad. Na jeho základe potom študenti budú viesť diskusie o prečítaných dielach z japonskej literatúry a budú pozerať filmové prepracovanie významných literárnych diel(zhruba posledné štyri prednášky), ozrejmujúc si tak v praxi teoretické údaje.
Po absolvovaní kurzu študent oceňuje priame poznávanie literatúry čítaním, má jasnú predstavu o vnútornej súvzťažnosti japonskej literatúry, identifikuje jej obdobia, žánre a doležitých autorov a rozoznáva súvislosti medzi literárnymi dielami navzájom, ako aj medzi literatúrou a ostatnými neliterárnymi sférami (úloha doby a prostredia, autorský zámer, vplyvy a recepcie, obmedzenia).
Účasť na výučbe je povinná.
Osnova
 • 1. Úvod. Dejiny japonskej literatúry alebo literatúra v japonských dejinách?
 • 2. Kroniky.
 • 3. Vyrovnávanie sa Číne: raná poézia).
 • 4. Emancipácia domácej spisby (heian).
 • 5. Heianská próza.
 • 6. Ohliadanie sa naspäť za zlatými heianskými časmi (kamakura)
 • 7. Nové prestížne formy pre nový šógunát (muromači).
 • 8. Literatúra pre meštianstvo (edo).
 • 9. Staré a nové (edo, Meidži).
 • 10. Po vojne: ďalší zlom starého a nového.
 • 11. premietanie najnovšieho sfilmovania diela Gendži monogatari.
Literatura
  povinná literatura
 • Švarcová, Zdenka. Japonská literatura 712–1868, Praha, Karolinum, 2005.
 • Winkelhoeferová, Vlasta: Slovník japonské literatury. Nakladatelství LIBRI, Praha 2008.
  doporučená literatura
 • Novák, Miroslav. Japonská literatura, sv. I, Praha: SPN, 1989.
 • Kató, Šúiči. Nihon bungaku ši,(sv. l a II), Tókjó: Čikuma šobó, 1975 a 1980.
 • Keen, Donald. Seeds in the Heart, Japanese Literature from Earliest Times to the Late Sixteenth Century, New York, Henry Holt and Comp., 1993.
  neurčeno
 • Shirane, Haruo. Traces of Dreams (Landscape, Cultural Memory, and the Poetry of Bashó). Stanford University Press, Stanford, California, 1998.
 • Keen, Donald. World within Walls (Japanese Literature of the pre-modern era), 1600 – 1867), New York, Holt, Rinehart and Winston, 1976.
Výukové metody
Základná osnova kurzu je chronologická, avšak s prihliadaním na diachronické súvislosti intertextuálneho a kontextuálneho charakteru. Ťažisko je na predmodernej literatúre. Účasť na výučbe je povinná.
Metody hodnocení
Hodnocení prezentací, průběžných testů a závěrečné zkoušky dá závěrečnou známku.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět nebude vypisován pravidelně každý rok. Minimálně však jednou za dva roky vypsán bude. Součástí kursu je samostudium literárních textů a vypracování prezentací z nich. NB: Doporučuju studentúm hned se pustit do četby prvního dílu Příběhu prince Gendžiho (je ve Fakultní knihovně).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Opakovaný zápis je možný pouze se souhlasem vyučujícího.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JAP302