JPNB24 Japonsko ve 21. století

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Barbora Mejzlíková (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 165 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/165, pouze zareg.: 0/165, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/165
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cieľom kurzu je zoznámiť študentov s vybranými oblasťami japonského života, ktoré spoluvytvárajú základ súčasnej japonskej spoločnosti. Kurz sa okrajovo venuje zahraničným vzťahom Japonska z  hľadiska medzinárodnej politickej situácie. Prednášky kurzu sú rozdelené do troch častí: prvá časť je tvorená historickým úvodom do problematiky, druhá časť sa venuje súčasnému stavu a tretia spočíva v diskusii. Súčasťou prednášky je prezentácia audiovizuálnych materiálov, máp, fotografií a grafov. Predpokladom pre úspešné ukončenie kurzu je tiež samostatné štúdium ďalších doporučených materiálov.
Výstupy z učení
Študent je po absolvovaní kurzu schopný:
definovať jednotlivé základné oblasti formujúce súčasnú japonskú spoločnosť;
charakterizovať hlavné historické príčiny súčasnej situácie;
prezentovať znalosť komplexného obrazu fungovania a problémov spoločnosti súčasného Japonska;
zhodnotiť kriticky fungovanie a problémy spoločnosti súčasného Japonska.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Geografia zeme – poloha, prírodné podmienky, podnebie, prírodné kalamity, rozdelenie prefektúr
 • 3. Hospodárstvo a priemysel (self sufficiency rate)
 • 4. Ekonomika (od druhej svetovej vojny po bubble economy a stratenú dekácu), infraštruktúra
 • 5. Japonsko a medzinárodné vzťahy (územné spory: Kurilské ostrovy, Takešima a Senkaku)
 • 6. Politický systém (ústava, volebný systém, premiér, cisár, ozbrojené zložky)
 • 7. Obyvateľstvo (homogenita vs. heterogenita, menšiny – burakumin, stárnuca spoločnosť)
 • 8. Rodina, manželstvo, pôrodnosť (postavenie ženy v spoločnosti)
 • 9. Školstvo
 • 10. (Ne)zamestnanosť (systém celoživotného zamestania, freeters, parasite singles, batteki...)
 • 11. Zhrnutie
 • 12. Závěrečný test
Literatura
 • Pradyumna, Karan: Japan in the 21st Century: Environment, Economy, and Society. Lexington: University Press of Kentucky, 2005.
 • CRAIG, Albert M. Dějiny Japonska. Edited by Edwin O. Reischauer, Translated by David Labus - Jan Sýkora. Vyd. 2., dopl. Praha: Lidové noviny, 2006. 476 s. ISBN 9788071065135. info
 • Critical issues in contemporary Japan. Edited by Jeff Kingston. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. xv, 309. ISBN 9780415857451. info
 • KINGSTON, Jeff. Contemporary Japan : history, politics, and social change since the 1980s. Second edition. Chichester: Wiley-Blackwell, a John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2013. ix, 313. ISBN 9781118315071. info
 • KINGSTON, Jeff. Japan in transformation, 1945-2010. 2nd ed. London: Routledge, 2011. xxxii, 189. ISBN 9781408234518. info
Výukové metody
Prednášky, diskusia, brainstorming, samoštúdium podľa zadania.
Metody hodnocení
Záverečný písomný test, k zvládnutiu skúšky je potreba dosiahnuť úspešnosť aspoň 70 %. Požadovanou podmienkou úspešného ukončenia kurzu je pravidelná účasť na prednáškach.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je určen i pro studenty mimo mateřské obory.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JPNB24