JSB051 Kapitoly z dějin jihoslovanského komiksu

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 D41
Předpoklady
! BKA150 Jihoslovanský komiks
Předpokladem je především zájem o tematiku předmětu. Znalost jihoslovanských jazyků není vyžadována - studijní texty budou zpřístupněny i v českém či anglickém překladu. V SEMESTRU PODZIM 2020 PROBÍHÁ VÝUKA ONLINE
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními momenty vývoje jihoslovanského komiksu od konce 1. světové války do současnosti. Posluchači se seznámí s klíčovými jmény, díly a mezníky v dějinách jihoslovanského komiksového umění, a to prostřednictvím přednášky i vlastní četby.
Výstupy z učení
Na konci kurzu posluchač získá základní představu o pozici komiksové tvorby v jihoslovanské kultuře.
Osnova
 • 1) Teoretický úvod – vymezení základních pojmů, možnosti zkoumání komiksu, přehled studijní literatury
 • 2) Andrija Maurović a počátky komiksu na slovanském jihu
 • 3) Komiks v Království SChS a první Jugoslávii
 • 4) Partyzánský komiks – autochtonní žánr komiksu v SFRJ
 • 5) Skupina Novi Kvadrat a 80. léta
 • 6) Intermezzo I: Zagor, Alan Ford a úspěch italského komiksu v SFRJ
 • 7) Novosadská komiksová škola
 • 8) Stručné dějiny bulharského komiksu
 • 9) Občanská válka v Jugoslávii prizmatem komiksu
 • 10) Intermezzo II: Zahraniční komiksové reakce na válečné události 90. let
 • 11) Nebojša vs. Daredevil – specifika balkánských komiksových superhrdinů
 • 12) Danijel Žeželj, černý humor a noirový komiks
 • 13) Fanziny a časopisy – Q strip, Komikaze, Stripburger, Darko Macan
 • 14) Generace Dubravka Matakoviće a současný chorvatský komiks
 • 15) Současný srbský komiks – bělehradská škola (Zoran Penevski aj.)
 • Osnova je orientační a může být upraveno v závislosti na preferencích studentů.
Literatura
  povinná literatura
 • KOŘÍNEK, Pavel, Martin FORET a Michal JAREŠ. V panelech a bublinách : kapitoly z teorie komiksu. Vydání první. Praha: Akropolis, 2015. 447 stran. ISBN 9788074701139. info
  doporučená literatura
 • IVKOV, Slobodan. 60 godina stripa u Srbiji. Subotica : Likovni susret, 1995 (monografija izložbe).
 • Stein, Daniel – Thon, Jan-Noël (eds.) 2013 From Comic Strips to Graphic Novels. Contributions to the Theory and History of Graphic Narrative (Berlin – Boston: Walter de Gruyter)
 • Encyclopedia of Comic Books and Graphic Novels. Keith Booker, M. (ed.), Greenwood Press, 2010.
 • DRAGINČIĆ, Slavko – ZUPAN, Zdravko. Istorija jugoslovenskog stripa I : do 1941. godine. Novi Sad: Forum, 1986.
 • MCCLOUD, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7381-419-9. comicsDB.cz McCloudův web o knize info
  neurčeno
 • Smith, Matthew J. – Duncan, Randy 2011 Critical Approaches to Comics. Theories and Methods (New York – Abingdon: Routledge)
Výukové metody
Přednášky, domácí četba, diskuse, referát
Metody hodnocení
Výuka se skládá z přednášky a semináře, který předpokládá důkladnou domácí přípravu (četbu zadaných textů a plnění úkolů k nim), aktivní účast v semináři (diskuse), odpovídající docházku (maximálně 3 neomluvené absence). Student obdrží známku za plnění těchto povinností a vypracování jednoho z následujících úkolů (vybere si jednu možnost):
- přednesení referátu z oblasti teorie komiksu, historie jihoslovanského komiksu, interpretace jihoslovanského komiksu
- překlad komiksu pro účely semináře
- seminární práce (5 NS) - interpretační esej o vybraném jihoslovanském komiksu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/JSB051