JSB_SLAVh1 Chorvatština pro středně pokročilé I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Mirna Stehlíková Đurasek (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 VP
Předpoklady
JSBhr320 Chorvatština pro mírně pokr.II || CH_04 Chorvatština pro pokročilé || ! OBOR ( FBJBSpSCR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nastava hrvatskog jezika, proširenje vokabulara i temeljno proučavanje osnovnih gramatičkih poglavlja. Osim gramatičke ispravnosti tečaj je usredotočen takodjer na vježbanje ispravnog izgovora i tečnost govora. Na kraju semestra će student biti u stanju izraziti svoje slaganje ili neslaganje sa stavovima ostalih sugovornika u formalnim i neformalnim situacijama.
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen komunikovat v chorvatštině na úrovni odpovídající 120 hodinám jazykového kurzu.
Osnova
 • Tečaj je utemeljen na ponavljanu i širem proučavanju gradiva iz tečajeva JSBhr210, JSBhr220, JSBhr310, JSBhr320. Posebna važnost je pridana slušanju i čitanju izvornih novinskih tekstova. prijevod s češkoga na hrvatski, frazemi, analiza kratkih priča, konverzacija.
Literatura
 • Novosad, Alen – Profeta, Dušanka: Hrvatsko-češki rječnik. Zagreb 1999.
 • Jure Šonje: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" 2000.
 • Cesarec, Marijana: Sintaksa padeža. Zagreb: Filozofski fakultet, 1997.
 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb: Školska knjiga 2003.
 • materiály připravené lektorem
 • Čilaš-Mikulić, M. – Gulešić Machata, M. – Udier, S. L.: Razgovarajte s nama! - udžbenik hrvatskog jezika za više početnike. Zagreb: FF press 2008.
 • JIRÁSKOVÁ, Hana. Chorvatština nejen pro samouky. 1. vyd. Voznice: Leda, 2009. 456 s. ISBN 9788073351649. info
 • SILIĆ, Josip a Ivo PRANJKOVIĆ. Gramatika hrvatskoga jezika : za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, 2005. 422 s. ISBN 9530400144. info
 • ANIĆ, Vladimir. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Edited by Ljiljana Jojić. Zagreb: Novi Liber, 2003. xiii, 1881. ISBN 9536045249. info
 • DOROTIĆ SESAR, Dubravka. Česko-chorvatský a chorvatsko-český praktický slovník. Zagreb: Školska knjiga, 2002. 523 s. ISBN 9530409117. info
 • BAREŠIĆ, Jasna. Dobro došli 2. 2. izd. Zagreb: Sova - škola za strane jezike, 2002. 175 s. ISBN 9536031841. info
 • BARIĆ, Eugenija. Hrvatska gramatika. 2. promijenjeno izd. Zagreb: Školska knjiga, 1997. 697 s. ISBN 9530400101. info
 • BABIĆ, Stjepan, Božidar FINKA a Milan MOGUŠ. Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga, 1994. 473 s. ISBN 8603001219. info
Výukové metody
Hrvatski: Kolegij - 90 minuta tjedno, aktivno sudjelovanje studenata na nastavi. Domaće zadaće. Konverzacija i gramatičke vježbe.
Metody hodnocení
Uvjeti za polaganje ispita: aktivno sudjelovanje na nastavi (dozvoljena su maksimalno 3 izostanka), predati sve domaće zadaće, eseje i sl., uspješno položiti završni test.
Vyučovací jazyk
Chorvatština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JSB_SLAVh1