JSB_SLAVm2 Makedonština pro středně pokročilé II

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
lektor (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
JSB_SLAVm1 Makedonština střed. pokroč. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po zavrsuvanjeto na ovoj kurs studentot moze da ja razbere glavnata ideja vo kompleksni tekstovi so konkretna i so apstraktna sodrzina. Moze da komunicira relativno tecno i spontano so rodeni zboruvaci na makedonskiot jazik. Moze da napise tekst na tema obrabotena na casovite, bez mnogu problemi i so malku greski.
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen komunikovat v makedonštině na úrovni odpovídající 144 hodinám jazykového kurzu.
Osnova
  • Formite na glagolite vo makedonskiot standarden jazik. Značenje i upotreba na glagolskite formi. Kategorijata vid nasprema kategorijata vreme. Valentnost (sintaksička konotacija). Od glagolot kon imenkata (nominalizacija). Kategorijata opredelenost kaj imenskata sintagma. Vidovi prirok (predikat). Tekstovi na razlicni temi, izvadoci od romani, raskazi i statii od dnevniot pecat.
Literatura
  • DOROVSKÝ, Ivan a Dragi STEFANIJA. Češko-makedonski i makedonsko-češki rečnik. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 317 s. ISBN 8021029943. info
  • MINOVA-GURKOVA, Liljana. Makedonski jazik za stranci. Skopje: Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", 2000. 241 s. ISBN 9989-43-102-7. info
  • BICESKA, Kita. Početen kurs po makedonski jazik za stranci. Skopje: Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", 1995. 201 s. : i. info
  • KONESKI, Kiril. Makedonski jazik za stranci., Sreden kurs. Skopje: Univerzitet "Kiril i Metodij", 1991. 157 s. info
Výukové metody
Citanje knigi, diskusii na predavanjata, citanje, prevod, domasna rabota.
Metody hodnocení
pismen test, usten ispit
Vyučovací jazyk
Makedonština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JSB_SLAVm2