JSB_SLAVs2 Srbština pro středně pokročilé II

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miloš Pantić (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
JSB_SLAVs1 Srbština pro střed. pokroč. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka srbského jazyka, rozšiřování slovní zásoby, dokončení základních gramatických pravidel a prohlubování dosud nabytých schopností.
Výstupy z učení
Absolvent bude schopen komunikovat v srbštině na úrovni odpovídající 144 hodinám jazykového kurzu.
Osnova
  • Osnova odgovara i prati knjigu Srpski jezik za strance, Ponavljanje deklinacionih tipova imenica, prošlog, sadašnjeg i budućeg vremena, vežbanje imperativa, kondicionalnih i pasivnih rečenica, glagoslkog priloga sadašnjeg, specifičnih deklinacionih tipova i izuzetaka. Tekst: Kod lekara. Tekst: Beogradska okolina. Tekst: Izlet u Frušku goru. Tekst: Na koncertu. Tekst: Pokloni. Tekst: U pošti.
Literatura
  • Česko-srbský slovník (Souběž.) : Češko-srpski rečnik. Tom I, A-O : Češko-srpski rečnik. Tom II, P-Ž. info
  • SELIMOVIĆ-MOMČILOVIĆ, Maša a Ljubica ŽIVANIĆ. Srpski jezik :početni tečaj za strance. Beograd: Institut za strane jezike, 2002. 57 s. ISBN 86-7147-051-2. info
  • SELIMOVIĆ-MOMČILOVIĆ, Maša a Ljubica ŽIVANIĆ. Srpski jezik :početni tečaj za strance. Beograd: Institut za strane jezike, 2002. 360 s. ISBN 86-7147-050-4. info
  • Srpsko-češki i češko-srpski rečnik. Edited by Anna Jeníková. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2002. 586 s. ISBN 8073350106. info
  • MIRKOVIĆ, Dragušin. Česko-srbský slovník. Edited by Aleksa Ivić. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001. 1468 s. ISBN 86-17-09168-1. info
  • KAČANIK, Emilija. Česko-srbský slovník. Edited by Pavle Ivić. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000. xxvi, 1131. ISBN 86-17-08192-9. info
Výukové metody
Srbština: Seminář, 1½ hodina týdně, plus půl hodiny konzultace osobně se studenty.
Metody hodnocení
Podmínky k zápočtu jsou aktivní účast na semináři (je povoleno maximálně 3 absence)15%, zpracování všech domácích úkolů 25%, úspěšně napsán zápočtový test 60%.
Vyučovací jazyk
Srbština
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JSB_SLAVs2