KJIA002 Jazykový seminář katalánštiny II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Elena Casas Cortada (přednášející)
Mgr. Pavlína Javorová Švandová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Utrera Domínguez (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. David Utrera Domínguez
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 L33, St 8:00–9:40 G23, Čt 14:00–15:40 D51, Pá 12:00–13:40 G25, kromě Čt 27. 2.
Předpoklady
KJIA001 Jazykový seminář I
Jazykový seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je, aby studenti získali komunikační kompetence v katalánštině odpovídající úrovni A2 v Společném evropském rámci. To znamená, že studenti obecně budou schopni porozumět a vytvářet společné výrazy týkající se osobních informací, rodiny, nákupu, místní geografie nebo práce. Komunikační kompetence zahrnují jazykové kompetence (fonetické, lexikální, gramatické atd.), sociolingvistické a pragmatické kompetence, aby studenti mohli rozlišit textovou typologii, registry a jazykové odrůdy a vhodnost v různých komunikativních kontextech. L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi un domini de la llengua corresponent al nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Výstupy z učení
Na konci kurzu musí být studenti základními uživateli katalánštiny. To znamená, že musí být schopni: 1. Rozumět a vytvářet společné věty a výrazy týkající se záležitostí bezprostředního významu (například základní osobní informace, informace o rodině, nákupu, místní geografii a práci). 2. komunikovat v jednoduchých situacích, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a společných předmětech. 3. Popsat jednoduše aspekty týkající se osobních zkušeností, kontextu nebo okamžitých potřeb. L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’alumnat adquireixi un domini de la llengua catalana corresponent al nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Això vol dir que, de manera general, es buscarà que l’alumnat acabi el curs amb les competències lingüístiques comunicatives necessàries per comprendre i produir expressions habituals relacionades amb informacions personals bàsiques, familiars, compres, geografia local o ocupació. Això inclou tant les competències lingüístiques pròpiament dites (fonètiques, lèxiques, gramaticals, etc.) com les sociolingüístiques i pragmàtiques, de manera que es buscarà la distinció de tipus de text, el coneixement dels registres i varietats de la llengua i la capacitat d’adequació en contextos comunicatius diversos.
Osnova
  • 1. Osobní popisy 2. Bydliště 3. Práce 4. Denní aktivity a zábavy 5. Doprava a cestování 6. Politika a instituce 7.Zprávy 8. Psychologie lidí 9. Školení 10. Obchodní vztahy 11. Gastronomie a potraviny 12. Veřejné a soukromé služby 1. Explicació de fets del passat- imperfet d´indicatiu, passat perifràstic. 2. Sentiments i estats d´ànim- pronoms febles 3. Característiques personals, quantificadors 4. Menjars i hàbits alimentaris, adjectius 5. Donar instruccions i consells, imperatiu, perífrasi d´obligació 6. Compra d´aliments 7. Acceptar o rebutjar propostes 8. Explicar projectes de futur, expressions temporals 9. Activitats de lleure i gustos 10. Explicar notícies d´actualitat, passat perifràstic 11. Participi 12. Connectors
Literatura
    povinná literatura
  • Mas, Marta & Albert Vilagrasa (2007): Veus 2. Curs de català. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
  • Mas, Marta; Albert Vilagrasa; Núria Bastons; Gemma Verdés; M. Helena Vergés (2005): Veus 1. Curs de català (llibre de l’alumne). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
    neurčeno
  • MAS PRATS, Marta a Albert VILAGRASA GRANDIA. Gramàtica catalana de la A a la Z. Edited by Anna Bartra Kaufmann. 1a ed. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012. 509 s. ISBN 9788498835243. info
Výukové metody
Classes magistrals, exercicis, debats, deures Přednášky, debaty, praktické cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
Per a poder accedir al examen final (escrit i oral) caldrà entregar totes les redaccions i tasques individuals. L´assistència és obligatòria. Examen final 1a convocatòria: examen escrit- caldrà un 60% per aprovar, 2a convocatòria: examen oral Závěrečná zkouška se skládá ze 4 částí: ústní porozumění, písemné porozumění, ústní projev, písemný projev
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KJIA002