KR018 Ženy a soukromý život v antickém Řecku

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 B2.13
Předpoklady
! KRBcB19 Ženy v antickém Řecku
Základní orientace v řecké mytologii, dějinách a literatuře je výhodou, nikoli však nezbytným předpokladem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 170 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 121/170, pouze zareg.: 1/170, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/170
Cíle předmětu
Cílem předmětu je popis antické řecké společnosti na základě genderových vztahů, a to jak diachronně (od mykénské doby po helénismus), tak geograficky (rozdíly mezi jednotlivými poleis). Snaží se odpovědět na otázky původu studovaných společenských fenoménů, historických, biologických i environmentálních příčin a důsledků jejich proměn a ukazuje na interkulturní podobnosti s jinými společnostmi v celosvětovém měřítku. Studentům je předkládán diachronní vývoj postavení ženy ve společnostech vybraných řeckých městských států s důrazem na instituci manželství ve všech souvislostech a aspektech (polygynie, prohibované a preferované typy partnerů, incestní tabu, pravidla postmaritální rezidence, majetkové transfery spojené s uzavřením a ukončením manželství). Ukazujeme povahu okolností majících vliv na postavení ženy, vnímání ženské sexuality, související problematiku děby práce, společenských očekávání a nároků na obě pohlaví, vlivy na podobu manželství a péče o děti, dále jakým způsobem řešila společnost demografické problémy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student:
- mít přehled o obecných zákonitostech fungování společnosti;
- rozumět příčinám a následkům společenských jevů;
- schopen popsat postavení a úlohy ženy ve společnostech vybraných řeckých městských států;
- znát jednotlivé aspekty manželství v antickém Řecku;
- znát názory řeckých filozofů na postavení a funkci žen ve společnosti.
Osnova
 • Hlavní témata:
 • 1) ženy v řecké mytologii: bohyně i hrdinky; kult znásilnění, boj s ženami;
 • 2) ženské náboženské slavnosti: Adonie, Thesmoforie a další;
 • 3) ženy v době mykénské a v době homérských eposů;
 • 4) misogynie archaického období;
 • 5) ženy ve Spartě a dórských oblastech (jižní Itálie, Kréta);
 • 6) demokratické Atény: žena = manželka: svatba, manželství a rozvod;
 • 7) helénistický Egypt;
 • 8) porod, kojení a péče o děti i vlastní tělo.
Literatura
  povinná literatura
 • POMEROY, Sarah B. Goddesses, whores, wives, and slaves : women in classical antiquity. New York: Schocken Books, 1975. xiii, 265. ISBN 0805205306. info
  doporučená literatura
 • Pythagorean womentheir history and writings. Edited by Sarah B. Pomeroy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013. xxii, 172. ISBN 9781421409573. info
 • POMEROY, Sarah B. Ancient Greece : a political, social, and cultural history. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2012. xxv, 561. ISBN 9780199846047. info
 • Ancient Greek houses and householdschronological, regional, and social diversity. Edited by Bradley A. Ault - Lisa C. Nevett. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005. x, 189 p. ISBN 9780812204438. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. II, Užívání slastí : L'usage des plaisirs : historie de la sexualité. II (Orig.) : Užívání slastí : dějiny sexuality. II (Variant.). [v Praze]: Herrmann & synové, 2003. 338 s. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. III, Péče o sebe : Péče o sebe : dějiny sexuality. III (Variant.) : Le souci de soi : historie de la sexualité. III (Orig.). [v Praze]: Herrmann & synové, 2003. 326 s. info
 • Spartan women. Edited by Sarah B. Pomeroy. New York: Oxford University Press, 2002. xvii, 198. ISBN 9780195130669. info
 • Women in the classical worldimage and text. Edited by Elaine Fantham. New York: Oxford University Press, 1994. xii, 430 p. ISBN 9780199762163. info
 • KEULS, Eva C. The reign of the phallus : sexual politics in ancient Athens. 1st University of California. Berkeley: University of California Press, 1993. viii, 477. ISBN 0520079299. info
Výukové metody
přednášky, diskuze
Metody hodnocení
Studenti odevzdají krátkou esej (cca 7000 znaků).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/KR018