KRMgr05 Interpretační seminář – řecká epika, lyrika

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 VP
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Dobrá orientace ve starořeckém textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je hluboce porozumět vybraným pasážím epických a lyrických děl (výběr textů viz níže) a zejména pak vývoji obou literárních druhů v antické řecké literatuře.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- překládat do češtiny a kriticky interpretovat vybrané složitější starořecké epické a lyrické texty;
- diskutovat o literárním kontextu vzniku těchto děl;
- popsat literární prostředky v dílech použité;
- aplikovat zásady řeckého prosodického systému na epických textech a vybraných lyrických strofách;
- samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací.
Osnova
 • 1. Řecká epika: nastínění vývoje; metrika.
 • 2. Homér.
 • 3. Hésiodos.
 • 3. Kallimachos.
 • 4. Apollónios Rhodský.
 • 5. Nonnos z Panopole.
 • 6. Řecká lyrika: nastínění vývoje; metrika.
 • 7. Elegici.
 • 8. Iambická poezie.
 • 9.-10. Sapfó; Alkaios; Anakreón.
 • 11. Chorika.
 • 12.-13. Řecký epigram.
Literatura
  povinná literatura
 • Textově kritická vydání k jednotlivým básníkům (volba konkrétní edice je ponechána na studentovi).
 • Kvalitní filologický komentář k jednotlivým textům (volba konkrétního komentáře je ponechána na studentovi).
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
  doporučená literatura
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • A companion to ancient epic. Edited by John Miles Foley. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2005. xxiv, 664. ISBN 1405105240. info
 • The Greek epic cycle and its ancient reception : a companion. Edited by Marco Fantuzzi - Christos Tsagalis. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. xiii, 678. ISBN 9781107012592. info
 • The Cambridge companion to Greek lyric. Edited by Felix Budelmann. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. xxi, 457. ISBN 9780521614764. info
 • A companion to the Greek lyric poets. Edited by Douglas E. Gerber. Leiden: Brill, 1997. viii, 287. ISBN 9004099441. info
Výukové metody
Přednášky, čtení a překlad vybraných pasáží a komentář k textu a diskuse nad textem. Předpokládá se intenzivní domácí příprava.
Metody hodnocení
Kolokvium se uděluje na základě ústní rozpravy, během níž student dokládá schopnost přeložit a filologicky komentovat vybraný úsek z řecké epiky a lyriky. Vzhledem k tomu, že se jedná o seminář, je rovněž vyžadována účast studentů ve výuce (minimálně na 75%). Další podmínkou ukončení je odevzdání seminární práce na předem zadané téma.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je povinný.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/KRMgr05