KRMgr06 Interpretační seminář – řecké drama

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 VP
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Dobrá orientace ve starořeckém textu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je hluboce porozumět vybraným pasážím dramat (výběr autorů viz níže) a zejména pak vývoji tohoto literárního druhu v antické řecké literatuře.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- překládat do češtiny a kriticky interpretovat vybrané složitější dramatické texty;
- diskutovat o literárním kontextu vzniku těchto děl;
- popsat literární prostředky v dílech použité;
- aplikovat zásady řeckého prosodického systému na dramatických textech;
- samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací.
Osnova
 • 1. Řecká tragédie: úvod; metrika.
 • 2.–3 Aischylos.
 • 4.–5. Sofoklés.
 • 6.–7. Eurípidés.
 • 8. Řecká komedie: úvod; metrika.
 • 9.–10. Aristofanés.
 • 11.–12. Menandros.
 • 13. fragmenty řecké dramatické tvorby.
Literatura
  povinná literatura
 • Textově kritická vydání k jednotlivým básníkům (volba konkrétní edice je ponechána na studentovi).
 • Kvalitní filologický komentář k jednotlivým textům (volba konkrétního komentáře je ponechána na studentovi).
 • A Greek-English lexicon : with a revised supplement, 1996. Edited by Henry Stuart Jones - Roderick McKenzie - Henry George Liddell - Robert. 9th ed. completed 1940 with. Oxford: The Clarendon Press, 1996. xlv, 2042. ISBN 0198642261. info
  doporučená literatura
 • SCHMITZ, Thomas A. Moderne Literaturtheorie und antike Texte : eine Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. 261 s. ISBN 3534152042. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek grammar. Edited by Gordon M. Messing. 21st print. [Cambridge]: Harvard University Press, 2002. xviii, 784. ISBN 0674362500. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • The Cambridge companion to Greek tragedy. Edited by P. E. Easterling. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xvii, 392. ISBN 0521423511. info
 • The Cambridge companion to Greek and Roman theatre. Edited by Marianne McDonald - J. Michael Walton. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xvi, 365. ISBN 9780521834568. info
 • Greek comedy and the discourse of genres. Edited by Emmanuela Bakola - Lucia Prauscello - Mario Telò. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xvi, 404. ISBN 9781107033313. info
 • ADRADOS, Francisco Rodríguez. Festival, comedy and tragedy : the Greek origins of theatre. Translated by Christopher Holme. Leiden: E.J. Brill, 1975. ISBN 9004043136. info
 • The language of Greek comedy. Edited by Andreas Willi. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2002. x, 343. ISBN 0199245479. info
Výukové metody
Přednášky, čtení, překlad vybraných pasáží, komentář k nim a diskuse nad textem. Předpokládá se intenzivní domácí příprava.
Metody hodnocení
Kolokvium se uděluje na základě ústní rozpravy, během níž student dokládá schopnost přeložit a filologicky komentovat vybraný úsek z řeckéhodramatického textu. Vzhledem k tomu, že se jedná o seminář, je rovněž vyžadována účast studentů ve výuce (minimálně na 75%). Další podmínkou ukončení je odevzdání seminární práce na předem zadané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KRMgr06