KRMgr22 Samostatná četba Lúkiána

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Znalost starořecké normativní mluvnice.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit, zda jsou studenti schopni samostatně porozumět vybranému textu z Lúkiánových spisů.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni porozumět, přeložit do češtiny a komentovat předepsané pasáže z Lúkiánova díla z jazykového i věcného hlediska.
Studenti rovněž rozumí literárně-historickým souvislostem, na základě kterých jsou schopni dílo interpretovat, a rozumí a jsou schopni vysvětlit, k jakým jazykovým změnám docházelo v pozdější řečtině.
Osnova
 • Četba a překlad jednoho z Lúkiánových dialogů dle vlastního studentova výběru.
 • Práce se slovníky, komentáři a gramatikami.
 • Jazyková analýza textu.
 • Povědomí o historických souvislostech díla.
Literatura
  povinná literatura
 • Textově kritické vydání daného Lúkiánova díla (volba konkrétní edice je ponechána na studentovi).
  doporučená literatura
 • A Greek-English lexicon : with a revised supplement, 1996. Edited by Henry Stuart Jones - Roderick McKenzie - Henry George Liddell - Robert. 9th ed. completed 1940 with. Oxford: The Clarendon Press, 1996. xlv, 2042. ISBN 0198642261. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • LÚKIANOS. Lügenfreunde, oder, Der Ungläubige. Edited by Martin Ebner. 2., unveränderte Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002. 214 s. ISBN 3534149491. info
 • NI' MHEALLAIGH, Karen. Reading fiction with Lucian : fakes, freaks and hyperreality. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. xii, 305. ISBN 9781107079335. info
Výukové metody
Tento předmět není vyučován standardní formou, nýbrž formou konzultací, při nichž student řeší s vyučujícím své konkrétní dotazy nad vybraným úsekem textu, který je studentovi zadán k samostatnému překladu.
Metody hodnocení
Znalost textu se dokládá překladem vybraných pasáží z řečtiny do češtiny a jejich jazykovým a věcným komentářem. Zkoušení je ústní, studenti mají čas na přípravu překladu. Zkoušení probíhá během zkouškového období i během semestru (v takovém případě je nutné se domluvit osobně nebo e-mailem).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Prostřednictvím individuálních konzultací.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.