KRMgr24 Samostatná četba Nového zákona

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Dobrá znalost starořecké normativní mluvnice.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- uplatnit znalost starořecké normativní mluvnice při samostatné četbě Nového zákona;
- zdokonalit schopnost samostatně vyhledávat a používat pomocnou literaturu při četbě a interpretaci řeckého textu (komentáře, překlady, databáze, slovníky etc.).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen gramaticky analyzovat, přeložit a interpretovat text Nového zákona na vysoké úrovni.
Osnova
  • Četba Novéha Zákona (z knih Nového zákona je student povinen přečíst alespoň jedno evangelium dle vlastního výběru).
  • Gramatická analýza, překlad a interpretace textu Nového zákona.
  • Řešení problematických míst ve vybrané pasáži Nového zákona.
Literatura
  • Novum Testamentum :Graece et Latine. Edited by Eberhard Nestle - Erwin Nestle - Barbara Aland - Kurt Aland. 3., neu bearb. Aufl., 3. kor. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1999. xvii, 810. ISBN 3-438-05401-9. info
  • Novum Testamentum Graece [1993, Deutsche Biebelgesellschaft] : Bible., N.Z. (Unif.). Edited by Barbara Aland - Kurt Aland, Edited by Eberhard Nestle - Erwin Nestle. 27. revid. Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. 89, 809 s. ISBN 3-438-05100-1. info
  • A Greek-English lexicon : with a revised supplement, 1996. Edited by Henry Stuart Jones - Roderick McKenzie - Henry George Liddell - Robert. 9th ed. completed 1940 with. Oxford: The Clarendon Press, 1996. xlv, 2042. ISBN 0198642261. info
  • SOUČEK, Josef B. Řecko-český slovník k Novému zákonu. Edited by Jan Heller - Milena Krejčová - Petr Pokorný. Praha: Kalich, 1987. info
  • ZERWICK, Max. Analysis philologica Novi Testamenti Graeci. Ed. 4., nova impressio. Romae: sumptibus Pontificii Instituti Biblici, 1984. xv, 608 s. info
  • BLASS, F. a F. DEBRUNNER. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Göttingen, 1990. info
  • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
Výukové metody
Tento předmět je vyučován formou individuálních konzultací založených na studentově samostatné četbě.
Metody hodnocení
Ukončení ústní: zápočet (student musí prokázat schopnost správné interpretace a překladu na vybraném úryvku Nového zákona).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Prostřednictvím individuálních konzultací.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.