KRMgr25 Samostatná četba Theokrita

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Znalost starořecké normativní mluvnice.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit, zda jsou studenti schopni samostatně porozumět vybraným básním z Theokritova díla.
Výstupy z učení
Na konci kurzu studenti:
- důstojně překládají vybrané Theokritovy idyly;
- rozumí literárně-historickým souvislostem, na základě kterých jsou schopni básně interpretovat;
- jsou rovněž poučeni o řeckých metrech;
- rozumí a dokáží vysvětlit dialektické formy odlišné od attičtiny (dórské, aiolské);
- znají a používají pozdější výklady a komentáře (scholia).
Osnova
 • Četba a překlad Theokritových idyl 1; 2; 5; 7; 11; 15; 30.
 • Práce se slovníky, komentáři a gramatikami.
 • Jazyková analýza textu.
 • Povědomí o historických souvislostech díla.
Literatura
  povinná literatura
 • Textově kritické vydání Theokrita (volba konkrétní edice je ponechána na studentovi).
  doporučená literatura
 • A Greek-English lexicon : with a revised supplement, 1996. Edited by Henry Stuart Jones - Roderick McKenzie - Henry George Liddell - Robert. 9th ed. completed 1940 with. Oxford: The Clarendon Press, 1996. xlv, 2042. ISBN 0198642261. info
 • A companion to the Greek lyric poets. Edited by Douglas E. Gerber. Leiden: Brill, 1997. viii, 287. ISBN 9004099441. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
  neurčeno
 • The Greek bucolic poets. Translated by A. S. F. Gow. First published. xxvii, 156. ISBN 9781107480346. info
Výukové metody
Tento předmět není vyučován standardní formou, nýbrž formou konzultací, při nichž student řeší s vyučujícím své konkrétní dotazy nad vybraným úsekem textu, který je studentovi zadán k samostatnému překladu.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet (student musí prokázat schopnost správné interpretace a překladu na vybraném úryvku).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Prostřednictvím individuálních konzultací.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.