KRMgr26 Samostatná četba Thúkýdida

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KRBcZk Bc. zk. z klas. řečtiny || KRBcSZk Bc. zk. z klas. řečtiny
Zevrubná znalost starořecké normativní mluvnice.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit, zda jsou studenti schopni samostatně porozumět vybranému textu z Thúkýdidova díla.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni porozumět, přeložit do češtiny a komentovat předepsané pasáže (viz osnova) z Thúkýdidova díla z jazykového i věcného hlediska.
Osnova
 • Četba a překlad první knihy Thúkýdidova díla.
 • Práce se slovníky, komentáři a gramatikami.
 • Jazyková analýza textu.
 • Povědomí o historických souvislostech díla.
Literatura
  povinná literatura
 • Textově kritické vydání Thúkýdida (volba konkrétní edice je ponechána na studentovi).
  doporučená literatura
 • THUCYDIDES. The history of the Peloponnesian war (Přít.) : The history of Herodotus. Translated by Richard Crawley. S. 345-616. info
 • A companion to Greek and Roman historiography. Edited by John Marincola. Pbk. ed. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xli, 705. ISBN 9781444339239. info
 • DEWALD, Carolyn. Thucydides' war narrative : a structural study. Berkeley: University of California Press, 2005. xiv, 258. ISBN 0520241274. info
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. info
 • LEPPIN, Hartmut. Thukydides und die Verfassung der Polis : ein Beitrag zur politischen Ideengeschichte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Berlin: Akademie-Verlag, 1999. 253 s. ISBN 3050034580. info
 • DIMITROPOULOS, Panagiotis. Untersuchungen zum finalen Genetiv des substantivierten Infinitivs bei Thukydides. Helsinki: Societas scientiarum Fennica, 1999. vi, 117. ISBN 9516533000. info
 • A Greek-English lexicon : with a revised supplement, 1996. Edited by Henry Stuart Jones - Roderick McKenzie - Henry George Liddell - Robert. 9th ed. completed 1940 with. Oxford: The Clarendon Press, 1996. xlv, 2042. ISBN 0198642261. info
 • THUKYDIDES. Dějiny peloponnéské války. Praha: Odeon, 1977. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
Výukové metody
Předmět se nevyučuje. Samostatná četba vybraných pasáží, používání slovníku a dalších pomůcek, v případě potřeby konzultace s vyučujícím.
Metody hodnocení
Znalost textu se dokládá překladem vybraných pasáží z řečtiny do češtiny a jejich jazykovým a věcným komentářem. Zkoušení je ústní, studenti mají čas na přípravu překladu. Zkoušení probíhá během zkouškového období i během semestru (v takovém případě je nutné se domluvit osobně nebo e-mailem).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Prostřednictvím individuálních konzultací.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.