KRPZk Postupová zkouška z klasického řeckého jazyka a literatury

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: PZk.
Vyučující
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (cvičící)
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
K postupové zkoušce se smí přihlásit student, který úspěšně absolvoval povinné předměty ze svého oboru (Řecká mluvnice I, II, Dějiny antické literatury I, II).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Postupová zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí.
Osnova
 • Náplň zkoušky:
 • a) Aktivní znalost slovní zásoby a gramatické látky v rozsahu 20 lekcí učebnice -W. Heilmanna - K. Roeska - R. Walthera Lexis. Einführung in die griechische Sprache, Diesterweg, Frankfurt am Main 1972.
 • b) Pasivní znalost fonologických a morfologických jevů se nad tento rozsah rozšiřuje o obsah gramatiky J. Niederla - V. Niederla - L. Varcla Mluvnice řeckého jazyka, SPN Praha 1974 (nebo jiné vyd.).
 • c) Znalost literatury v rozsahu příslušných literárních přednášek (Antická literatura I II a Přehled římské literatury).
 • d) Praktickou orientaci v řeckém textu student dokládá na povinném penzu Xenofóntova spisu Kýrú paideiá (1. kniha).
Literatura
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. přeložil kolektiv autorů pod vedením D. Bartoňkové (přeložila cca 300 stran). Praha: Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. info
 • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
 • další literatura je podrobně vypsána u jednotlivých povinných předmětů, jejichž úspěšné absolvování je k této zkoušce požadováno
 • for other literature, see the syllabus of other compulsory subjects of the first and second semestr
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: Tento typ předmětu není vyučován (jedná se o zkoušku).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/KRPZk