KSCA100 Seminář k bakalářské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Wei-lun Lu, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 L42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student bude schopný samostatně identifikovat a analyzovat odborný problém odpovídající typu studia. Dále bude schopný vyhledat, analyzovat a porovnat primární a sekundární literaturu k danému problému. Na základě zpřesňujících individuálních diskusí s vedoucím práce a vypracovaného projektu diplomové práce posluchači na konci semináře obdrží oficiální zadání bakalářské diplomové práce.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. (Domácí příprava: studenti si zvolí předběžné téma diplomové práce a vedoucího práce, u kterého budou práci psát. Vedoucím práce musí být zaměstnanec MU.
 • 3. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 4. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 5. Odevzdání abstraktu práce vedoucímu práce; zvážení dalšího postupu vedoucím práce.
 • 6. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 7. (Individuální konzultace s vedoucím práce)
 • 8. Termín odevzdání vypracovaného projektu diplomové práce do odevzdávárny kurzu.
 • 9. Prezentace projektů diplomových prací první poloviny studentů v kurzu. Zbývající studenti si každý připraví oponenturu jedné z prací svých kolegů.
 • 10. Prezentace projektů diplomových prací druhé poloviny studentů v kurzu. Zbývající studenti si každý připraví oponenturu jedné z prací svých kolegů.
 • 11. (Domácí příprava: dopracování projektu a příprava zadání diplomové práce)
Literatura
  doporučená literatura
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou společných seminářů a také individuálních konzultací s vybraným vedoucím práce. Na jednom ze seminářů student prezentuje a obhajuje projekt své bakalářské diplomové práce a sám je oponentem během vybrané prezentace jednoho ze svých kolegů.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení kurzu:
(a) vypracování abstraktu a projektu bakalářské diplomové práce a jejich včasné odevzdání; přijetí projektu vedoucím práce; prezentace a obhajoba projektu během semináře;
(b) účast na předepsaných seminářích a vypracování oponentury k vybraným projektům.
(c) oficiální zadání bakalářské diplomové práce (vložené vedoucím do Informačního systému MU);
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.