KSCB064 Čínské malířství ve 20. století

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií – Centrum asijských studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost čínštiny není nutná, ale pomůže
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem čínského malířství ve 20. století, se zvláštním zřetelem na pronikání západní estetiky a výtvarných technik.
Výstupy z učení
Na konci semestru získají posluchači základní orientaci v problematice a měli by si vypěstovat schopnost kritického úsudku ohledně novodobé čínské malby.
Osnova
 • 1. západní vlivy versus domácí tradice
 • 2. Lingnanská škola; Jupéon, Li Haisu
 • 3. mistři tušové malby: Čipajš, Huang Binhong, Zhang Daqian, Pan Tianshou
 • 4. dřevoryt ve službách sociální a válečné propagandy
 • 5. malíři svědomí Feng Zikai a Jiang Zhaohe
 • 6. “postižení ideje“ / Li Keran aj.
 • 7. ideologický tlak v 50. letech: Fu Baoshi, Lin Fengmian
 • 8. výtvarné umění za Kulturní revoluce
 • 9. katarze po KR: Hvězdy, Nová vlna 85, China-Avantgarde aj.
 • 10. inovace literátské malby
 • 12. cynický realismus, pop-art a další směry
 • 13. umělecké zóny: 798 aj.
Literatura
  povinná literatura
 • Zdeněk Hrdlička Revoluční čínský dřevoryt. Nakladatelství Svazu výtvarných umělců československých, Praha 1949.
 • Olivová, Lucie. Cesta Zdeňka Sklenáře. Nový Orient 64 (2009.3): 38 - 42
 • L. Kesner, Čína jako umělecká velmoc. Art + antiques, září 2008: 10-18.
 • Julia Andrews: Painters and Politics in the PRC, 1949-1979. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, and London, 1994.
 • OLIVOVÁ, Lucie. Město radovánek na Dlouhé řece. Yangzhou v osmnáctém století. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2014. 128 s. ISBN 80-7363-616-6. info
 • PEJČOCHOVÁ, Michaela. Mistři čínské tušové malby 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze. V Praze: Národní galerie, 2008. 509 s. ISBN 9788070353721. info
  doporučená literatura
 • HÁJEK, Lubor. Západ slunce na moři : studie o mimoevropském umění. Edited by Ladislav Kesner. Vyd. 1. Praha: H & H, 2009. 287 s. ISBN 9788070354155. info
 • Sound of the Silent Mountains. Edited by Guohuang Xu - Michaela Pejčochová. Praha: Národní galerie, 2004. 85 s. ISBN 8070352884. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. Díl 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 218 s. ISBN 80-244-0611-X. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 125 s. ISBN 8024402513. info
Výukové metody
účast na přednáškách, četba zadané literatury, vyhledávání na internetu
Metody hodnocení
pravidelné rozeznávačky, esej
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016.