LJBcAZkc Četba Sallustia

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJBcA11 Latinský proseminář I || NOW ( LJBcA11 Latinský proseminář I )
Absolvování Latinského prosemináře (Cicero).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou schopni porozumět, přeložit do češtiny a komentovat dílo: Sallustius. Catilinae coniuratio.
Osnova
 • Četba díla Catilinae coniuratio.
 • Archaické prvky Sallustiova jazyka.
 • Syntaktická analýza textu.
 • Povědomí o historických souvislostech díla.
Literatura
 • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. Die Verschwörung des Catilina (Obsaž.) : Krieg und Revolution. info
 • SALLUSTIUS, Gaius Crispus. La Congiura di Catilina. Edited by Giancarlo Pontiggia. Milano: Oscar Mondadori, 1992. xxiii, 150. ISBN 8804361662. info
 • Sallust, the conspiracy of Catiline : a companion to the Penguin translation of S.A. Handford. Edited by Gaius Crispus Sallustius - Patrick McGushin. 1st pub. London: Bristol Classical Press, 1987. 123 s. ISBN 0862922674. info
 • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. Katilinovo spiknutí ; Válka s Jugurthou : Válka s Jugurthou (Přít.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. info
 • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. Krieg und Revolution : Der Krieg mit Jugurtha (Obsaž.) : Die Verschwörung des Catilina (Obsaž.). Translated by Georg Dorminger. München: Wilhelm Goldmann, 1958. 144 s. info
 • SALLUSTIUS CRISPUS, Gaius. C. Sallusti Crispi De conjuratione Catilinae, De bello Jugurthino : De bello Jugurtino (Variant.) : De conjuratione Catilinae (Variant.). Edited by R. Lallier. Paris: Hachette, 1917. info
Výukové metody
Předmět Četba Sallustia se nevyučuje. Samostatná četbě Sallustiova díla Catilinae Coniuratio.
Metody hodnocení
Znalost textu se dokládá překladem a komentářem vybraných pasáží z latiny do češtiny. Ústní a písemné zkoušení během zkouškového období i během semestru. Termíny na základě individuální domluvy e-mailem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je nezbytnou prerekvizitou pro státní bakalářskou zkoušku z latinského jazyka a literatury.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJBcAZkc